• zuckerruebe_im_boden.jpg
  Şeker pancarında toprağın işlenmesi

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde, temel toprak işleme çalışmasını kendi tarlanıza uyarlayarak yapmak gerekmektedir.

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde, temel toprak işleme çalışmalarını kendi tarlanızın ihtiyaçları doğrultusunda uyarlayarak yapmak gerekmektedir. Temel toprak işleme çalışması, kaliteli, pürüzsüz ve yük taşıyabilen bir tohum yatağına yönelik bir ön koşul niteliğindedir.

Şeker pancarına yönelik toprak işleme çalışmasında kesinlikle dikkat edilmesi gereken hususlar:

Şeker pancarı derin köklenen bir bitkidir. Derin, gevşeltilmiş toprak ister. Aksi olunca kök çatallanmaları olur, büyüyüp gelişemez ve kök verimi düşer. Öncelikle, hangi toprak işleme yöntemlerinin kullanıldığından bağımsız olarak, şeker pancarı köklerinin sağlam şekilde oluşmasına olanak sağlamak için yılda bir kez zemini, yüzey toprağından dibe doğru kazarak gevşeltmek gerekmektedir.

Ayrıca, toprağın sıkışmasını önlemek için işleme çalışmasının ideal koşullar altında yapılması gerekmektedir. Şeker pancarı sıkışmış toprak yapılarına ve sertleşerek topaklaşmış oluşumlara tepki verir. Bir diğer deyişle, kazık kök oluşturmayıp çok sayıda yan kök oluşturur, bu da verim kayıplarına yol açar. Sürüm özellikle sonbaharda yapılmalıdır. Sürümde en fazla çiğ toprak katına inilmelidir. Tarlada pulluk tabanı oluşumunu önlemek için sürümden önce 2 - 3 yılda bir dip kazan çekilmelidir.

Tohum yatağının hazırlanması

Maksimum çimlenme ve verim elde etmek mi istiyorsunuz? Öyleyse ideal tohum yatağının nasıl hazırlanması gerektiğine dikkat edin!

İdeal tohum yatağının hazırlanması, yüksek tarla çıkışı ve maksimum verim için temel koşuldur.

Hedef: Üst kısımlarda fındık, ceviz büyüklüğünde toprak parçalarının bulunduğu tohuma oksijen ve ısı geçişi sağlayan 2-3 cm kalınlığında gevşek toprak tabakasından, altta ise ilkbaharda işlem görmeyen, tohuma su ileten kılcal toprak yatağından oluşan kısım uygun tohum yatağıdır.

Tohum yatağı ayrıca şu kriterleri de karşılamalıdır:

 • Daha iyi ve daha hızlı ısıtma sağlamak için ilkbaharda toprağın hava alması gerekmektedir.
 • Toprak altı ile kapiler su bağlantısı sağlanmalıdır.
 • Tohum derinliğinde (üstteki 2-3 cm) ince kırıntılı yapıya sahip olmalıdır.
  • Çimlenme sırasında tohumun nemi alabilmesi amacıyla.
 • Toprak yüzeyinde orta - büyük taneli yapı bulunmalıdır.
  • Buharlaşmayı önleme
  • Siltlenmenin önleme
  • Suyun daha iyi sızmasının sağlanması için
Şeker pancarı için hazırlanacak tohum yatağı, 3 ile 10 cm derinlikte olmalı ve (iToprak işlemesinde olduğu gibi) bu aşamada da toprağın sıkışması mutlaka önlenmelidir.

Farklı toprak işleme yöntemleriyle elde edilen verimlerin yıllar içinde birbiriyle kıyaslanması

Özellikle, ekim öncesi malçlama yöntemi, son on yılda şeker pancarı yetiştiriciliğinde genel kabul görmüş ve standart pulluk kullanımının yerini almıştır. Rüzgâr ve su erozyonunun azaltılması nedeniyle özelikle önemlidir.