• rinderfuetterung_121_ernte.jpg
    Mısır Hasatı

Her mevsim ön planda: Hasat

Hasat, üreticiler açısından emek yoğun bir iş olmakla birlikte, aynı zamanda son derece memnun edici bir süreçtir. Uzun süren büyüme ve gelişme dönemlerinin ardından nihayet ektiklerimizi biçme zamanının geldiği andır. Bununla birlikte, her mahsul tipi için dikkate alınması gereken farklı yönler ve prosedürler vardır.

Mısır, tane mısır olarak hasat edilebileceği gibi, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere silajlık mısır olarak, ya da biyogaz tesisleri için substrat olacak şekilde de hasat edilebilir. Hayvan yemi olarak kullanılacak silajlık mısır ve biyogaz tesislerinde kullanılacak mısır aynı şekilde hasat edilirken, tane mısır hasatı bunlardan temel anlamda farklıdır.

KWS, en önemli farkları sizin için özetledi.

Kaynak: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Kaynak: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Çeşitli kullanım alanları - farklı hasat yöntemleri

Mısır hasatı sonrası anız işleme

Mısır hasatından sonra anız ve toprak ile ilgili olarak yoğun çalışmalar yürütülmesi, mısır bitinin kontrolüne ve sonraki mahsullerde ortaya çıkabilecek Fusariosis ile mücadeleye yönelik çok yerinde bir tedbirdir. Yapılan pek çok deneyde görülmüştür ki, mısır hasatından sonra parçalama makinesi kullanımı, hem mısır biti larvalarının sayısını hem de sonraki mahsullerde Fusariosis görülme ihtimalini azaltabilir. Fusariosis’in daha az görülmesiyle birlikte, örneğin gelecekteki bir kışlık buğday bitkisinde aşırı DON içeriği görülmesi riski de minimize edilir.

Bu nedenle, mısır anızının yoğun bir şekilde ufalanması son derece önemlidir. Aşağıdaki grafikte, çeşitli parçalama makinelerinin ufalama kalitesi gösterilmektedir.

Grafikte de görüldüğü gibi, mısır anızının ufalanma kalitesi, kullanılan parçalama makinesine göre bariz şekilde değişmektedir. Bu deneyde en iyi sonuçlar, büyük dövücülü sap parçalayıcının kullanıldığı durumda elde edilmiştir.

Kaynak: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Kaynak: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Danışmanınızı bulun