• kalttest_mais_mg_7712.jpg
    Mısır Tohumu Kalitesi

Mısır Yetiştiriciliğinde Başarı İçin Sürdürülebilir Tohum Kalitesi!

Mükemmel kalitede tohumlar başarılı ve sürdürülebilir mısır yetiştiriciliğinin temelini oluşturur. Modern genetik bitki seçimi ve doğru bir üretim süreci ile KWS mükemmel kalite ve verimlilik kaynakları sunar. Tohumun kalitesi ile ilgili olarak, dış ve iç kalite kriterleri şeklinde bir ayrım yapılabilir. Bu kalite kriterlerini sağlamak için, KWS Türk her zaman en iyi ve en yeni tohum üretim ve işleme teknolojilerini kullanmaya özen göstermektredir.

Firmamız üretmekte olduğu tohumların sağlaması gereken iç ve dış kalite faktörlerini yerine getirmek için, olanca enerjisi ile çalışmalarına devam etmektedir. KWS Türk tarafından en önemli olarak belirlenmiş olan üç adetlik iç kalite ve dörtlik adet dış kalite kriterleri ön planda tutulmakta ve aşağıdaki şekliyle sıralanmaktadır.

En önemli 3 İç Kalite Kriterleri

İç Kalite Kriterlerine uyum konusunda, KWS Türk sadece mevzuattaki düzenleyici yasal standartlara uymakla kalmamaktadır. Hatta bu sandartları kendi üretim ve işleyişi içinde daha yukarıya taşıyarak kabul etmektedir.

Aşağıda sıralanan iç kalite özelliklerini, tohumların ileri teknoloji seviyesindeki makinalarla kurulu tesislerde işlenmesi sırasında ulaştığı her aşamada, sürekli olarak yapılan kalite testleri neticesinde elde edilen veriler ve bilgiler ortaya koymaktadır. Bu sayede kaliteli tohumun temelleri atılmaktadır.

  • Yalnızca Genetik Saflığı tam olan tohumlar KWS tarafından kullanılmaktadır.
  • Yüksek çimlenme kapasitesi : Uygun koşullarda normal tohumların çimlenmesinde yasal alt sınır %90 iken, KWS bu değeri kendi içinde %94 olarak kabul etmektedir.
  • Cold Test Çimlenme Değeri: Zor koşullarda normal tohumların mümkün olan maksimum çimlenme yüzdesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Cold Test alt sınırı % 88 olarak kabul edilmektedir.

En önemli 4 dış kalite kriteri

Çiftçiler haklı olarak satın aldıkları tohumluklarda en yüksek kaliteyi beklemektedir. KWS aşağıdaki dış kalite faktörlerine de özellikle dikkat etmektedir.

  • Teknik saflığa sahip tohumlar, her türlü yabancı madde ve materyallerden arındırılmış olmalıdır. Tamamen saf ve temiz tohumlar ilaçlama ve paketlemeye alınmaktadır.
  • İyi bir kalibrasyon işlemi sonucunda aynı boyuta ve bin dane ağırlığına sahip tohumlar, tarla ekimi sırasında homojen bir tohum görünüme izin verir.
  • Kaliteli tohum ilaçlaması konusunda ise, önerilen ve istenilen doz miktarlarındaki ilaç etkili maddelerinin, her bir tohum danesi üzerine eşit ölçülerde yapıştırılması sağlanmaktadır.
  • KWS, Tohumların istenilen uygunluktaki düşük rutubetlerde işlenmesini, ilaçlanmasını ve paketlenmesini sağlayarak uzun ve iyi bir raf ömrünü de garanti altına almaktadır.