• pq8f4d5zclgz1eecw79m_prvw_17758.jpg
  Şeker Pancarında Tohum Kalitesi

Şeker pancarında tohum kalitesi

Islah çalışmalarına başladığımızdan bu yana hedefimiz, yasal kalite standartlarını sağlamakla yetinmeyip bu standartların ötesine geçmek oldu.

Bu hedefe ulaşabilmek için tesisimizin her bir üretim aşaması sırasında ve sonrasında pek çok test ve analiz yapmaktayız. Ayrıca her bir tohumluk partisi için çeşitli parametreler belirledik ve bunlara göre değerlendirmeleri gerçekleştirmekteyiz.

Şeker Pancarı Tohumuna Yönelik Kalite Testi

Kalite testlerimiz şu bileşenlerden oluşmaktadır:

1. Safiyet Testi

Numune içerisindeki cansız yabancı madde, yabancı ot tohumları ve diğer mahsül tohumları aranır.

2. Cracked test

100 gr numune içerisinde pelet parçaları, yarım peletli tohumlar ve kaplanmamış tohumlar aranır.

3. Visual test

Her prosese ait tohumluk numunesinden bir üniteye tekabül edecek şekilde numune ayrılır.

Amaç; numune içerisindeki yabancı ot tohumlarını, cansız yabancı maddeleri bulmak ve miktarını belirlemektir.

4. Çimlendirme testi

Tohumun işlenme aşamasına bağlı olarak; (Çıplak tohum ile peletli tohum farklı testlere tabi tutulur) farklıdır. Normal koşullarda çimlenme gücünün test edilmesinin yanısıra Cold Test ve Stres Test gibi zorlu tarla koşullarında çimlenme gücü de test edilir.

5. X-RAY analizi

Şeker pancarı tohumlarında embriyo durumunu kontrol etmek amacıyla yapılır. X-RAY uygulaması sayesinde 10 gün süren çimlendirme testlerinin sonuçları yaklaşık 5-10 dakika gibi kısa sürede alınır.

Yalnızca en iyi olanlar satış aşamasına kadar gelebilir!

Her bir tohum işleme adımında uygun olmayan tohumlar imha edilir.

Toplam kayıp: %80

Toplam üretim: %20

Erken Bitki Gelişimi - tatmin edici bir tarla çıkışı elde edebilmeniz için bir avantaj teşkil eder

Şeker pancarı yetiştiriciliğindeki en kritik aşamalardan biri çimlenmedir çünkü gelecekteki büyümenin başarısının temelinde çimlenme yer almaktadır. Çimlenmekte olan şeker pancarlarını olumsuz çevresel etkilerden (ör. zararlılar, don, çamur) daha iyi koruyabilmek için, KWS, “Erken Bitki Gelişimi” adlı inovatif bir tohum işleme süreci geliştirmiştir.

Erken Bitki Gelişimi (EPD)

 • Erken çimlenme
 • Hızlı ve homojen tarla çıkışı
 • Pancar yaprağı aparatının hızlıca geliştirilmesi
 • Bitki etkili bir şekilde fotosentez yapar
 • Hızlı ve daha düzgün bitki gelişimi
 • Homojen ürün gelişimi
 • Yüksek pancar kalitesi

Erken Bitki Gelişimi prosedürü

 • Tohumluk partisine özgü tohum hazırlığı yapılır
 • Kaplama bileşenleri tohuma uygun olacak şekilde düzenlenir
 • Özel tohum işleme ve peletleme süreci gerçekleşir
 • En yüksek kaliteyi elde edebilmek için, her bir tohumluk partisinin son teknoloji kullanarak kalite testleri yapılır

Erken Bitki Gelişiminin teşvik edilmesi

 • Dormansi kaldırılır
 • Tohumun dış kabuğu pelet sayesinde suyu absorbe eder
 • Metabolizma aktive edilir

Erken Bitki Gelişimi şu durumlarda daha çok fayda sağlayabilir:

Erken ekim yapılan bölgelerde veya soğuk hava, çamur gibi olumsuz koşulların ortaya çıkması halinde. Böyle durumlarda Erken Bitki Gelişimi çok belirgin avantajlar sunmaktadır.

Danışmanınızı bulun