• zuckerruebe_pillen_rot_nah.jpg
  Şeker Pancarının İlaçlanması

Şeker pancarında tohum koruma - peletli tohumun avantajları

Özellikle genç, gelişmekte olan şeker pancarları strese karşı hassas ve zararlılara karşı dayanıklılıkları oldukça düşüktür. Bu nedenle, çıkış korumasının yanı sıra, fidelerin ve şeker pancarlarının uzun vadeli korunması sağlanmalıdır. KWS bunu tohumları peletleyerek ve ilaçlayarak başarmaktadır.

Peletli Tohumun Anatajları:

 • Fitotoksik etkilere neden olmadan tohuma fungusit ve insektisit uygulanabilmesine olanak verir
 • Tarla çıkışı sırasındaki hastalıklara ve zararlıların sebep olduğu hasarlara karşı korur
 • Bölgenizde bulunan zararlıların ne olduğuna bağlı olarak, tohum siparişi verirken çeşitli tohum ilaçları arasından seçim yapabilirsiniz.
 • Tohumlar homojen bir formda olur
 • Tohum şekli homojen olduğu için kolay ve hatasız ekime imkan verir
 • Kaplanmış tohumlar aynı anda tarla çıkışı yaparlar, bu sayede bitkiler yarışa eşit başlar ve homojen bir tarla oluşur.

Bu faktörler dikkate alındığında, pancarın korunmasına yönelik en önemli tedbirlerden biri, kendini zararlılardan koruyabilir hale gelmiş olan kaplanmış tohum kullanımıdır.


KWS'nin Kaplanmış Şeker Pancarı Tohumlarının Yapısı

Kaplanmış şeker pancarı tohumları dört tabakadan oluşmaktadır:

1. Katman:

 • İnce bir fungusit tabakası TMTD (aktif maddesi thiram) film kaplama tekniğiyle uygulanır.
 • Bu aktif maddeler tohum kaynaklı fungal patojenler için dezenfektandır. Örneğin Phoma betae ve Alternaria alternata gibi.

2. Katman:

 • Katı ve sıvı kaplama maddelerinin kombinasyonu kullanılarak pelet oluşturulur.
 • Bu tabaka, tohumun şeklini ve ağırlığını en çok etkileyen tabakadır.
 • Bu tabakada, kaplama maddeleri, çimlenmeyi - ve çıkışı (İntaş)- teşvik eden maddeler içermektedir.
 • Bu tabaka, dezenfektan maddeler ve tohum arasında fiziksel bir ayırıcı konumundadır, bu maddeler tohumu fititoksik etkilere karşı korumak amacı ile 3. tabakada uygulanır.

3. Katman:

 • Bu tabaka bir askı tabakasıdır, mantar ilaçları (Tachigaren-Aktif maddesi Hymexazol) ve böcek ilaçlarının ( Aktif madde Clothianidin, Imidaclorid, Thiamethoxan, Beta-Cyflutrin ve diğerlei) yoğun olarak bulunduğu katmandır.
 • Farklı bir film kaplama metodu kullanılarak, tohum kaynaklı hastalıklar Aphanomyces cochlioides ve Pythium ultmum'dan korunmak için koruma sağlanır ve bu yolla bazı toprak ve yaprak böceklerine karşı da bitki korunur.

4. Katman:

 • Son ugulama direkt üçüncü uygulamadan sonra yapılır. Bu renk pigmentlerini içeren tabakadır.
 • Bu renkli tabaka pestisitlerin ekim esnasında aşınmasını ve dökülmesini engellemek amacıyla bir film tabakası ile kaplanmıştır.
 • Bu uygulama çiftçinin, kullanılan aktif maddeli ilaçlarla direkt olarak temasını önlemesine de yardımcı olur.
 • KWS peletinin tipik turuncu rengi bu katman sayesinde oluşur.
 • Tohum %7-8 nem içeriğine kadar kısa bir kurutma işlemi sonrasında kaplama işlemi tamamlanır.

Şeker pancarı tohumunun ilaçlanması

Tohum seçiminde, yeterli miktarda ilaçlanmış olup olmadığına dikkat edin. Şeker pancarını erken gelişim aşamasında korumaya yönelik en önemli önlemlerden biri böcek ilacı uygulamaktır. Zararlılardan özellikle hayvanlar, erken gelişim aşamasında bitkiye ciddi zararlar verebilmektedir.

Tohuma uygulanan ilaç az ise:
Janus Forte ve Force Magna adlı böcek ilaçları, yalnızca zararlı baskısının düşük olduğu yerlerde çıkışa yönelik koruma sağlayabilir.

Tohuma uygulanan ilaç fazla ise:
Toprak kaynaklı zararlıların (ör. kök kurdu) yüksek baskı yarattığı veya zararlıların kalıcı bir şekilde ortaya çıktığı (ör. pigme pancar sineği veya yaprak bitkiler) durumlarda, Cruiser & Force veya Poncho Beta+ adlı tohum ilaçlarının seçilmesi tavsiye edilmektedir. Her iki ilaç da, çıkışı korumanın yanı sıra, sıra kapanana kadar büyük toprak zararlıları da dahil olmak üzere zararlılara karşı uzun vadeli koruma sağlar.

Şeker pancarına uygulanan insektisitler

Neonikotinoidler

 • Bitkinin tüm kısımlarının emici ve ısırıcı zararlılardan kapsamlı bir şekilde korunmasını sağlar
 • Etken madde, bitki öz suyunun akışı aracılığıyla dağıtılır.

Piretroidler

 • Tohum tanesinin etken maddeyle kaplı olması sayesinde, zararlıların bu tohumlarla beslenmesi önlenmiş olur.
 • İlaçlanmış alana giren zararlılar felç olur ya da ölür.
 • Yalnızca toprakta işe yarar
 • Hipokotile yönelik koruma düzeyi düşüktür

Sarı: Neonikotinoid; Kırmızı: Piretroid

Sarı: Neonikotinoid; Kırmızı: Piretroid

Danışmanınızı bulun