KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. (“KWS Türk”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

 

KWS Türk olarak, MyKws’yi ziyaret etmeniz/kullanmanız durumunda, MyKws internet sitesinin yürütülmesi, işlevselliğinin arttırılması, site kullanımlarının analiz edilmesi, MyKws üyeliğinizin oluşturulması, oluşturulan üyeliğe ilişki iş ve işlemlerin yürütülmesi, üyelik kapsamında hizmetlerimizin sunulması, taleplerinizin karşılanması, sözleşmesel ilişki içerisine girilmesi, ürünlerimizin tanıtılması, size özel teklif ve kampanyaların sunulması, e-bülten gönderiminin gerçekleştirilmesi, değerlendirme anketlerinin iletilmesi, pazarlama ve optimizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya eklentileri ile dilediğiniz sosyal medya kanallarında paylaşım yapabilmenize olanak sağlanması, KWS Türk ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması, KWS Türk’ün ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda yer verilerin veri kategorilerinde sayılan kişisel verileriniz elektronik ortamda işlenmektedir

 

 • Kimlik Bilgileri (ad, soyad, vb.)
 • İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, faks numaranız)
 • Lokasyon Bilgisi (MyKws’yi kullandığınızda elde edinilen lokasyon verileri)
 • Müşteri Bilgisi (müşteri numarası gibi ürünlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (MyKws’i kullandığınızda işlem güvenliğinizin sağlanması için işlenne kişisel verileri IP adresi, Cihaz ID gibi bilgiler)
 • Diğer (kullanım alışkanlıklarınız, çerez vasıtasıyla tutulan bilgiler, tarayıcınızın veri tabanlarımıza ilettiği IP adresi, giriş tarihi ve saati, zaman dilimi, incelediğiniz içerik, Erişim durumu / HTTP durum kodu, her giriş için transfer edilen veri miktarı, ilgili talebin geldiği web sitesi, tarayıcı, işletim sistemi ve ara yüzü ile dil ve tarayıcının yazılım sürümü vb.)

Bu kişisel verilerinizi internet sitesinin operasyonunun yürütülmesi amacıyla yurt dışında bulunan KWS SAAT SE & Co. KGaA ile paylaşıyoruz ayrıca bu kişisel verilerinizi şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlamak amacıyla destek aldığımız Salesforce gibi yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar ile kişisel veri güvenliğinizi sağlayarak ve veri paylaşımı için KVKK m.9 kapsamında gerekli onaylarınızı alarak paylaşmaktayız.  MyKws internet sitesi aracılığı ile işlenen kişisel veriler tamamen KWS Türk’ün karar ve yetkisinde olmak üzere, kişisel verilerin kullanım amaç ve vasıtaları KWS Türk tarafından belirlenerek paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak yurt dışına aktarılmaktadır.

 

Yukarıdaki amaçların yanış sıra şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlamak, internet sitemizin verimliliğini arttırmak amacıyla destek aldığımız hizmet sağlayıcılar ile kişisel veri paylaşımında bulunmaktayız. Bu kapsamda sitemizde Google Analytics kullanımı gerçekleştirmekteyiz. Google Analytics ile kişisel veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi için https://www.google.com/analytics/terms/fr.html veya https://policies.google.com/?hl=fr&gl=fr linlerine tıklayabilirsiniz.

 

Ayrıca, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi resmi merciler ve kamu kurum ve kuruluşları ile gerekmesi halinde paylaşılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, KWS Türk tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, KVKK m.5/1, 5/2 ve 9/1 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı her zaman geri alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Açık rızanızı geri almak için info@remove-this.kwsturk.com.tr adresi üzerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

 

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

 

KVKK madde 11 uyarınca, KWS Türk’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna www.kws.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.kws.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Çerez Politikamızı inceleyeniz.

 

Veri Sorumlusu:
KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 14 Cadde No: 22 26110 Eskişehir / Türkiye
Tel: 90 222 236 17 60
Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 16475