KILOWATT

FAO 700/ 100-110 Gün

  • FAO 700 olum grubundandır.
  • Uzunboylu ve gösterişli bir bitki yapısına sahiptir.
  • Yüksek adaptasyon kabiliyetine sahiptir ve toprak seçiciliği yoktur.

Özellikler

  • Sıra üzeri 16 cm üzeri ekim tavsiye edilir.
  • Hasat olgunluğuna geldiğinde alt yaprak kuruması yapmaz.
  • Yüksek nişasta içeriğine sahiptir.

Agro - Teknik Özellikleri

Verimi ve Silaj kalitesi oldukça yüksektir.

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

Hektolitre 8 / 9
Çimlenme 9 / 9
Bitki Boyu 8 / 9
Sürme gücü 8 / 9
Çevre Şartlarına uyum 9 / 9
Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti 9 / 9
Gövde Mukavemeti 9 / 9

KILOWATT
Danışmanınızı bulun