KONTIGOS

  • İç Anadolu ve İç Ege bölgelerinde ana ürün, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ikinci ürün grubundadır.
  • Dane ve silajda verim potansiyel oldukça yüksektir.
  • Koçan ucuna kadar dane tutma özelliğine sahiptir.

Özellikler

  • Sıra üzeri 17 cm üzeri ekim önerilir
  • Danesi kaliteli ve hektolitresi oldukça yüksektir.
  • Stres koşullarında (sıcak ve kurak) toleransı son derece yüksektir.

Agro - Teknik Özellikleri

Stres koşullarında(sıcak ve kurak) toleransıson derece yüksektir.

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

Hektolitre 8 / 9
Çimlenme 9 / 9
Bitki Boyu 9 / 9
Sürme gücü 9 / 9
Çevre Şartlarına uyum 9 / 9
Yatmaya Dayanım / Kök Mukavemeti 7 / 9
Gövde Mukavemeti 7 / 9

KONTIGOS
Danışmanınızı bulun