• Header_KWS_Rüben_MehrWert_Service.jpg
    BİR TOHUMDAN DAHA FAZLASI

Şeker Pancarı: Çok yönlü bir ürün

Şeker pancarı gerçek anlamda çok yönlü bir üründür. Şeker üretimi için hammadde olması dışında; hayvanler için lezzetli bir yem veya biyogaz üretimi için bir enerji tedarikçisi olarak hizmet eder. Ek olarak, şeker üretim zincirinde bir çok alana katkı sağlar. Bunların dışında çevrenin korunması için bir dizi avantajı vardır. Pancar toprağı, suyu ve kaynakları korur. Şeker pancarı bugün güçlü ve yarın daha da güçlü olacak!

Şeker Pancarı çevrenin korunmasına katkıda bulunur

Şeker pancarı derin köklenen bir bitki olduğu için çok derin toprak katmanlarından besinleri emer. Sezon boyunca büyüdüğü için, pancar ayrıca organik maddeden geç mineralize edilmiş nitrojen kullanır ve bu sayede nitratın su kütlelerine veya yeraltı sularına sızmasına karşı koruma sağlar.

Şeker pancarı gerçek bir çok yönlüdür

adece beslenmede değil aynı zamanda yakıt, biyogaz ve - yüksek enerji içeriği nedeniyle - süt ineklerinin beslenmesinde de kullanılabilir. Ek olarak, pancardan elde edilen şeker, alternatif ambalaj malzemesi için temel oluşturabilir.

Şeker pancarı verimindeki artış

Diğer tüm mahsulleri fazla olarak, yılda ~% 2'lik oranda bir üretim artışı oluyor bu durum sınırlı bir ekim alanının daha verimli kullanımına yol açıyor.

Yerli pancardan elde edilen şeker sürdürülebilir bir hammaddedir

Mevcut ekilebilir arazide sosyal koşullar altında üretildiğinden ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Şeker pancarı yöresel bir üründür

Şeker ve biyoetanol ve biyogaz gibi diğer ürünler tüketiciye uzun nakliye mesafeleri olmadan ulaşır.

Şeker pancarı ''Yeşil akciğer'' görevi görür

1 hektar şeker pancarı alanı 1 hektar ormandan çok daha fazla oksijen üretir! Aynı zamanda CO2'yi neredeyse iki kat daha fazla absorbe eder ve bioetanol veya biyogaz kullanılarak fosil yakıtlardan tasarruf edilir.

Günümüz şeker pancarı, çeşitli direnç ve tolerans özelliklerini giderek daha fazla birleştiriyor.

Toleranslılıklar sayesinde şeker pancarı çok çeşitli hastalıklara karşı korunur. Bitki koruma ürünlerinin (herbisit, insektisit vb.) kullanımını azaltmak için büyük bir fırsattır. Bu durum hem çevreyi koruma açısında hem de ekonomik olarak önemlidir.

Şeker pancarının % 100’ü kullanılmaktadır.

Hayvanları pancar posası ve küspe ile, Tarlalar da kalan pancar yapraklarıyla beslenir.

İlkbaharda ekilen bir ürün olarak şeker pancarı

Örtü bitkisi yetiştirilmesi için ideal koşullar sunar. Böylelikle münavebede besinleri bağlamak, toprak yapısını iyileştirmek veya biyolojik haşere kontrolü gerçekleştirmek mümkündür.

Şeker pancarı - tahıl münavebesi için mükemmel uyum:

Bahar mahsulü ve "tahıl olmayan" şeker pancarı, tahıl münabevesine uygundur.

Kışlık tahıllar için tipik olan yabancı otlar, şeker pancarının zamanlamasını ve herbisitlerini sevmez.

Ayrıca şeker pancarı, tahıl zararlılarını ve hastalıklarını barındırmaz ve gelişim döngülerini kesintiye uğratmaz.

Şeker pancarının uzun bir bitki örtüsü dönemi vardır

Diğer tarlalar hasat edildikten sonra, şeker pancarı tarlası hala bir yaşam alanı olarak hizmet vermektedir.

Şeker Pancarı - Ürünler