UMBERTO KWS

Yüksek Verimli Kışlık Hibrit Kolza Çeşidi

  • Kuvvetli kök ve gövde yapısına sahiptir.
  • Kurak ve yağışlı, zorlu iklim koşullarına karşı adaptasyonu yüksektir.
  • Toprak seçiciliği yoktur.

Özellikler

  • Rozet döneminde yaşanacak soğuk hasarına toleranslıdır.
  • Yüksek hektolitre değerine ve yüksek yağ oranına sahiptir.
  • Dallanma kabiliyeti yüksektir.
  • Harnup açılma dane dökmeye bağlı verim kaybı düşüktür.
  • Yan dal sayısı fazladır tarla yüzeyini kaplar.

Agro - Teknik Özellikleri

Yüksek verimin garantisi.

ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

Verim Potansiyeli 9 / 9
Yağ İçeriği 8 / 9
Dallanma Özelliği 8 / 9
Kök ve Gövde Sağlamlığı 9 / 9
Yatma - Yıkılma Toleransı 8 / 9
Kuraklığa Toleransı 8 / 9
Soğuğa Toleransı 8 / 9

UMBERTO KWS
Danışmanınızı bulun