• kws_sugarbeet_header_16.jpg
    Sockerbetor vs Sockerrör

Produktivitetsökningen per hektar är 5x högre för sockerbetor än för sockerrör

Världen behöver mer socker. Socker som produceras ur sockerrör och betor tillfredsställer detta behov. Trenden är att sockerrör ökar i areal, MEN sockerbetor ökar vad gäller effektivitet. Visste du att "åkerproduktivitetsvinsten" för sockerbetor är 5x större än för sockerrör på global nivå? Det finns ännu mer att upptäcka när det gäller varför sockerbetsodlarna kan känna sig trygga och konkurrera vidare på arenan för sockerproduktion. Res vidare till nästa nivå av ”framtagen genom växtförädling" och få djupare insikter i sockerbets-/sockerrörsproduktionen och hur sockerbetsförädlare arbetar hårt för att bidra till effektivitetsvinsterna från produktion av sockerbetssocker.

Hitta ytterligare information

Nedladdningar

  • Infografik - Sockerbetor vs Sockerrör

    pdf | 35 MB