• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    Odlarmöte den 14:e december på Smygehus havsbad

Välkomna på våra traditionella odlarmöte!

Alla möten börjar kl 9.30 med kaffe och avslutas efter jullunchen som vi äter c:a kl 13.00

Man måste anmäla sig senast 6 dagar innan ett möte. En anmälan per person. Skulle ett möte bli fulltecknat försvinner det från listan.