Chwościk buraka i inne ważne problemy na plantacji.

Walka z chwościkiem - najważniejszą chorobą buraka cukrowego, staje się coraz trudniejsza. W 2020 roku duża presja tej choroby w całym kraju (poza rejonem północnym) była główną przyczyną niskiej polaryzacji co miało wpływ na znaczne zmniejszenie plonu cukru i opłacalności uprawy buraka. Jednym z istotnych elementów strategi ochrony plantacji przed tym patogenem jest stosowanie odmian o podwyższonej odporności. Firma KWS dysponuje takimi odmianami, określane są one symbolem CR+. Jedna z nich ADELKA KWS zostałą zarejestrowana w Polsce w 2021 roku. Charakteryzuje ją wysoki potencjał plonotwórczy niezależnie od presji tej choroby. Wybór takiej odmiany umożliwi plantatorowi ograniczenie liczby zabiegów ochrony fungicydowej i zachowanie dobrej zdrowotności plantacji aż do zbioru

Zabierzemy Was także na plantacje zlokalizowane we wschodniej Polsce i pokażemy relację video z udziałem Łukasza Wnuka, przedstawiciela KWS w woj. Lubelskim.

Kliknij na link i dołącz do spotkania 05.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=42P142ZFfi0

Agenda:

1. Jak radzić sobie z chwościkiem?

2. Odmiany standardowe a chwościk

3. Odmiany CR+ jako rozwiązanie problemu chwościka

4. Zachwaszczenie wtórne

5. Przeciwdziałanie powstawaniu odporności chwastów

Do zobaczenia!

Waldemar Janiak Menadżer Produktu ds. buraka cukrowego