• junge_zuckerrueben.jpg
  Siew buraka cukrowego

Pomocne wskazówki i porady dotyczące prawidłowego wykonania siewu buraka cukrowego

Siew – podstawa Twojego sukcesu

Maksymalny plon cukru z plantacji można osiągnąć, gdy końcowa obsada mieści się w zakresie 80 000 – 100 000 roślin/ha.

Aby ją uzyskać, należy pamiętać o możliwości wystąpienia strat np. przymrozki, choroby zgorzelowe, szkodniki oraz zaskorupienie i wybrać normę wysiewu około 115 000 nasion/ha.

Parametry uzyskania optymalnej obsady:

 • odstęp między nasionami w rzędzie od 18 do 22 cm
 • rozstaw międzyrzędzi: 45 lub 50 cm

Sprawdzaj potencjał plonotwórczy swojej plantacji poprzez określanie wielkości obsady:

 • pomocne podczas niekorzystnych warunków w okresie wschodów,
 • powierzchnia do pomiaru powinna wynosić 10 m²
  • przy rozstawie rzędów 45 cm, odmierzyć wzdłuż dwóch rzędów odległość 11,11 m
  • przy rozstawie rzędów 50 cm, odmierzyć wzdłuż dwóch rzędów odległość 10 m
 • na wyznaczonej odległości, z dwóch sąsiadujących rzędów policzyć ilość roślin​,
 • sumę policzonych roślin pomnożyć x 1000, uzyskana liczba będzie stanowić wielkość obsady,
 • czynność powtórzyć w kilku miejscach plantacji,​
 • średnia z powtórzeń stanowi średnią obsadę dla danej plantacji.

Termin siewu buraka cukrowego
Najwcześniej, jak to możliwe i tak późno, jak to konieczne!

Siew powinien być wykonany możliwie najwcześniej, jednak przy odpowiednich warunkach wilgotnościowych i termicznych​. Młode rośliny buraka są bardzo wrażliwe na niską temperaturę w fazie kiełkowania i liścieni. Zbyt wczesny siew zwiększa także ryzyko wystąpienia pośpiechów. Natomiast opóźniony siew powoduje zmniejszenie plonu z powodu skrócenia wegetacji. Za korzystne warunki do siewu uznaje się, gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm przez dłuższy okres czasu utrzymuje się na poziomie min. 6-7°C. Jednak dla optymalnych wschodów temperatura gleby na głębokości siewu, tj. 2-3 cm powinna osiągnąć 10-12°C. Orientacyjnie kalendarzowe terminy siewu przypadają od końca drugiej dekady marca do połowy kwietnia.

Uprawa przedsiewna gleby, powinna być wykonana w miarę możliwości jednym przejazdem agregatu tak płytko jak to możliwe, nie głębiej niż jest to konieczne. Zabieg powinien zapewnić podsiąkanie wody do warstwy gleby, na której zostaną położone nasiona. Jest to pierwszy warunek do uzyskania równomiernych i szybkich wschodów. W trakcie siewu punktowego nasiona powinny być umieszczone na głębokości 2–3 cm (w zależności od wilgotności i typu gleby) i równomierne dociśnięte do wilgotnego podłoża.

Precyzyjny siew podstawą sukcesu

Głębokość siewu nasion buraka cukrowego

Nasiona należy umieścić na głębokości 2-3 cm w dobrze zagęszczonej warstwie gleby, aby zapewnić połączenie kapilarne.

znajdź doradcę KWS