• drydown-marcopolo.jpg
    DryDown+
    wczesna kukurydza
    na ziarno

Wczesna kukurydza z wysokim potencjałem plonowania. Niemożliwe? A jednak!

Z odmianami DryDown+!

W obliczu wyzwań stojących przed europejskim rolnictwem wprowadzamy wczesne odmiany umożliwiające uprawę na ziarno w rejonach do tej pory do tego nieprzystosowanych lub poszerzenie płodozmianu i następstwo po kukurydzy na ziarno takich roślin jak rzepak czy żyto ozime.

Dry-down czyli dosychanie ziarna. Szybkie tempo oddawania wody zarezerwowane było dla późnych odmian dentowych. Dzięki zaawansowanym pracom hodowlanym i selekcyjnym udało nam się połączyć dostosowane do europejskiego klimatu wczesne odmiany flintowe z dentami, wzmacniając tempo dosychania ziarna. Dzięki temu kukurydza w dojrzałości technologicznej ziarna może być zbierana już na przełomie sierpnia i września lub przy wilgotności około 20% w zwyczajowych terminach żniw.

Dodatkową korzyścią inicjatywy połączenia najlepszych cech odmian flint i dent jest oczywiście zwiększenie potencjału plonowania. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać plony na poziomie odmian średnio wczesnych czy nawet średnio późnych gotowe do zbioru we wcześniejszym terminie lub przy znacznie niższej wilgotności ziarna.

Przy wyborze odmiany DryDown+ należy zwracać uwagę zarówno na liczbę FAO, jak i wysokość plonu. Wynika to z wyjątkowych cech tych odmian, u których normą jest, że odmiany wczesne charakteryzują się wyższym plonem niż tradycyjne odmiany o takiej samej liczbie FAO (wczesność), np. KWS MARCOPOLO FAO 160-210, pierwsza z tych liczb określa wczesność odmiany, druga natomiast opisuje potencjał plonotwórczy, który odmiana reprezentuje. Jest to więc odmiana plonująca na poziomie najlepszych odmian z grupy wczesnej.

Korzyści z uprawy kukurydzy DryDown+

Poszerzenie płodozmianu

Oszczędność kosztów suszenia

Zrównoważona uprawa

Wysokie i stabilne plony

Obecne decyzje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej są wezwaniem do wskazania nowych dróg w rolnictwie. Opłacalne uprawy jare ułatwiają rolnikom podjęcie decyzji o poszerzeniu płodozmianu.

Volker Utesch, Dyrektor Generalny ds. Kukurydzy
DryDown+ w pigułce

Więcej o DryDown+

Katalog odmian KWS
znajdź doradcę KWS