• rinderfuetterung_7_maissilage.jpg
  Przechowywanie kiszonki w silosie

Jak optymalnie przechowywać kukurydzę w silosie – jest to niezwykle ważne dla jakości paszy

Celem przygotowania kiszonki jest zachowanie uprawy w optymalnej jakości i zminimalizowanie strat. Tylko w ten sposób można zapewnić jakość paszy i jej odpowiednie parametry.

Stabilna kiszonka jest uzyskiwana tylko wtedy, gdy tlen jest szybko zużywany, nie ma dalszego dostępu powietrza, a powstający dwutlenek węgla jest zatrzymywany w surowcu.

Najwyższym priorytetem jest ubicie i staranne przykrycie w celu stworzenia beztlenowych warunków dla bakterii kwasu mlekowego.

Sugestie dotyczące wypełnienia silosu

 • Szybkie wypełnianie silosu
 • Ostrożne wybieranie
 • Właściwe ubicie (grubość warstwy poniżej 30 cm)
 • Wysoki stopień ubicia (gęstość składowania 230–270 kg s.m./m3)
 • Wysoki stopień ubijania podczas napełniania
 • Masa wału
 • Wydajność przykrycia w t świeżej masy na godzinę
 • Szybkie, dokładne zamknięcie silosu
 • Ochrona warstwy okrywającej przed szkodami wyrządzanymi przez ptaki i dzikie zwierzęta

Środki pomocnicze dla warstwy okrywającej silos

 • Podkład na podłożu
 • Folia polietylenowa o wysokiej jakości
 • Folie fabryczne, siatka ochronna
 • Pomiar masy
 • Opcjonalnie ogrodzenie

znajdź doradcę KWS