• maisanbauplaner_12_biogasanlagen.jpg
  Zakiszanie

Proces zakiszania ma ogromne znaczenie!

Kiszonka z kukurydzy jest ważną paszą szczególnie w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Jest stosunkowo tanią paszą o wysokiej koncentracji energii, jest też prosta w magazynowaniu, dzięki czemu mamy do niej łatwy dostęp przez cały rok.

Przygotowując kiszonkę należy:

1. Obecność wartości odżywczych

 • Wartość odżywcza kiszonki pozostaje nienaruszona.
 • Bakterie kwasu mlekowego przekształcają węglowodany pochodzenia roślinnego w kwasy organiczne.
 • Powstałe w ten sposób kwasy powodują spadek wartości pH.
  W zależności od suchej masy kiszonki z kukurydzy te parametry powinny być następujące:
  Zielonka z kukurydzy: pH 6,5–7
  < 30% s.m.: pH <= 4,0
  > 30% s.m.: pH <= 4,5
 • Niska wartość pH pozwala konserwować kiszonkę i sprawia, że można ją przechowywać przez długi okres czasu.

2. Identyfikacja strat

 • W optymalnym procesie zakiszania występują straty w granicach 5% do 10%, w zależności od szybkości działania kwasów fermentacyjnych.
 • Czysta fermentacja mlekowa jest bezstratna. W przypadku fermentacji octowej straty s.m. wynoszą ok. 5%.

3. Unikanie strat

 • Fermentacja octowa, pomimo wyższych strat podczas kiszenia, w niewielkim stopniu powinna zawsze zachodzić, ponieważ kwas octowy sprzyja stabilności tlenowej, a tym samym zapobiega większym stratom podczas wybierania paszy z silosów.
 • Należy unikać wszelkich strat zależnych od samego procesu i możliwych do uniknięcia podczas zbioru i wybierania.

Straty energii podczas kiszenia

Straty energii w procesie kiszenia wyróżniają się tym, że są „nieuniknione”, „zależne od procesu” lub „możliwe do uniknięcia”. W poniższej tabeli przedstawiono straty energii netto podczas kiszenia:

Przyczyna straty Ocena Straty energii (%)
Resztkowe oddychanie nieuniknione 1–2
Fermentacja nieuniknione 4–10
Wypływ soków z kiszonki w zależności od procesu 0–8
Straty na polu w zależności od procesu 1–5
Nieprawidłowa fermentacja do uniknięcia 0–10
Tlenowe psucie się (w silosie) do uniknięcia 0–10
Ponowne zagrzewanie (w czasie wybierania) do uniknięcia 0–10

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

znajdź doradcę KWS