• silomaisernte.jpg
    Zbiór

Użyteczne narzędzia i porady dotyczące zbioru – jak określić właściwy termin zbioru

Zbiór to zwieńczenie wysiłku każdego rolnika. W zależności od gatunku roślin uprawnych i jej sposobu użytkowania zbiór odbywa się przy wykorzystaniu różnych technik.

znajdź doradcę KWS