• feld_lineare_reihen.jpg
    Wymagania stanowiskowe

Wymagania stanowiskowe – gdzie najlepiej będą rosnąć rośliny?

Nasze odmiany mają różne wymagania dotyczące warunków środowiskowych. W szczególności takie czynniki, jak stanowisko, warunki klimatyczne i zaopatrzenie w wodę, mają silny wpływ na osiągany plon i jego jakość. Aby osiągnąć jak największy możliwy sukces w uprawie, należy bezwzględnie uwzględnić wymagania siedliskowe uprawianych roślin.

znajdź doradcę KWS