• bodenbeschaffenheit_mais_1.jpg
    Wymagania siedliskowe kukurydzy

Decydujące podczas wzrostu roślin i kluczowe do osiągania wysokich plonów: wymagania siedliskowe kukurydzy

Wymagania stanowiskowe pod uprawę kukurydzy są tak różne, jak różne są typy odmian. Czynniki wpływające na wzrost mają różny wpływ na rośliny uprawne. Nawet klimat i dostępność wody mają duże znaczenie w uprawie kukurydzy. Zasadniczo kukurydza wymaga niewygórowanych parametrów siedliskowych.

Pomimo tego odmianę kukurydzy należy dobrać odpowienio do jej specyficznych wymagań siedliskowych:

  • Suma temperatur efektywnych i składników odżywczych w okresie wzrostu
  • Ogrzewanie gleby i stanowiska na wiosnę
  • Ilość opadów w okresie wzrostu oraz ilość wody dostępnej dla roślin w okresie wzrostu.
  • Występowanie patogenów chorobotwórczych

Również w przypadku kukurydzy istnieją miejsca, które są mniej odpowiednie lub w ogóle nie nadają się do uprawy kukurydzy:

  • Gleby o silnie zagęszczonej strukturze i podmoknięte, które trudno ogrzewają się na wiosnę
  • Gleby, które nie pozwalają na intensywną penetrację systemu korzeniowego i zaopatrzenia w składniki odżywcze

Poniżej przedstawiono zalety i wady różnych typów gleb


Typ gleby

Zalety

Wady

Lekkie

Ogrzewanie
Uprawa

Niedobór wody
Transfer składników odżywczych

Zasoby

Woda, składniki odżywcze
Uprawa

-

Ciężkie

Woda, składniki odżywcze

Powolne ogrzewanie
Tworzenie skorupy
Kompakcje (nadmierne zagęszczenie)

Organiczne (torfowe)

Woda

Powolne ogrzewanie
Późne przymrozki
wartości pH

Podmokłe i silnie zagęszczone gleby

-

Powolne ogrzewanie
Powolna mineralizacja
Niekorzystna struktura gleby

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

znajdź doradcę KWS