• 2_1_5_aussaat_roggen_headerbild.jpg
  Siew żyta hybrydowego

Wskazówki dotyczące siewu żyta ozimego

Siew bez błędów – podstawa sukcesu w uprawie

W celu uzyskania zaplanowanej obsady roślin żyta na m2 dla danych warunków agrotechnicznych musimy dostosować wielkość normy wysiewu tak, aby po wschodach uzyskać wynik zbliżony do wstępnego założenia. Kalkulując normę wysiewu powinniśmy uwzględnić między innymi: przedplon, jakość gleby oraz jej przygotowanie, charakterystykę odmiany, termin siewu oraz polową zdolność wschodów i potencjalne drobne straty w obsadzie roślin, które mogą wystąpić w okresie od wschodów aż do wznowienia wegetacji po spoczynku zimowym.

Siew jest jednym z kluczowych elementów agrotechniki a błędy popełnione w trakcie jego wykonania są praktycznie niemożliwe do skorygowania.

 • Gęste łany są trudniejsze w uprawie, zużywają więcej wody oraz zwiększają plon słomy.
 • Rzadsze łany są łatwiejsze w uprawie, korzystnie oddziaływują na rozwój żyta, stymulują krzewienie.
 • Dzięki poprawnej architekturze (brak "niedogonów") minimalizujemy ryzyko wystąpienia sporyszu.

Termin siewu żyta hybrydowego

Jaki jest optymalny termin siewu żyta ozimego? Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach na bazie wieloletnich doświadczeń określił optymalne terminy siewu żyta, które obrazuje poniższa mapa.


 • W Polsce jest wyodrębnione 5 agrotechnicznych terminów siewu żyta ozimego.
 • Najszybciej (odnosząc się do roku kalendarzowego) żyto powinno być zasiane w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie Polskii północno-wschodniej i pogórza: od 05 do 15 września (to jest optymalny zakres siewu).
 • Optymalny termin siewu dla gospodarstw zlokalizowanych na Pomorzu Zachodnim przypada później: od 20 września do 5 października.
 • W przypadku żyta hybrydowego sugerowane terminy przez IUNG można przyśpieszyć w granicach 3 do 5 dni. Wcześniejsze siewy zwykle przynoszą więcej wad niż zalet w prowadzeniu łanu, dlatego takich rozwiązań nie polecamy.

Głębokość siewu żyta

Optymalna głębokość siewu żyta to od 2 do 3 cm. Stare powiedzenie „Żyto powinno widzieć niebo” nie powinno być już "brane" dosłownie w obecnym zaawansowaniu technologicznym. Agregaty uprawowe oraz nowe siewniki wyposażone w sekcje doprawiajace glebę, oferują dobrą i bardzo dobrą jakość wykonywanej pracy. W przypadku zastosowania niektórych herbicydów wymagane jest głębsze umieszczenie materiału siewnego, dlatego przed przystąpieniem do siewu należy zapoznać się z etykietą wybranego pestycydu, aby uniknąć potencjanych problemów w uprawie.

Termin siewu żyta ozimego w Polsce, według Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach

Termin siewu żyta ozimego w Polsce, według Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach

Norma siewu żyta hybrydowego

Rekomendujemy obliczanie normy wysiewu w taki sposób, aby po siewie uzyskać następujacą obsadę roślin/m2:

 • Klasa gleby IVa-IVb, termin optymalny (45 dni wegetacji jesiennej liczone od terminu siewu) 170 - 200 roślin/m2.
 • Klasa gleby V (w dobrej kulturze), termin optymalny (45 dni wegetacji jesiennej liczone od terminu siewu) 160 - 180 roślin/m².
 • Dla wcześniejszych lub późniejszych terminów siewu, lub innych czynników, które mogą oddziaływać na oczekiwaną obsadę roślin po siewie, należy wprowadzić odpowiednie korekty "+/-". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym katalogu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą KWS.


Wskazówka: Normę wysiewu można w bardzo szybki sposób wyliczyć za pomocą kalkulatora zamieszczonego w naszym serwisie internetowym. Dla każdej zakupionej partii nasion materiału siewnego należy uczynić to indywidualnie w oparciu o dane zawarte na urzędowej etykiecie (masę 1000 ziaren oraz zdolność kiełkowania).

Ogólne zalecenia dotyczące gęstości wysiewu dla odmian żyta KWS w zależności od terminu siewu (gleby kl. IVa - IVb)

Odmiana KWS BERADO KWS VINNETTO KWS SERAFINO KWS BINNTTO KWS BONO KWS TREBIANO KWS FLORANO KWS GATANO*
Typ odmiany H H H H H H H H
Oczekiwana obsada roślin po siewie szt./m2
Wczesny 150 - 170 150 - 170 150 - 170 150 - 170 150 (140) - 170 150 - 170 150 - 170 150 - 170
Optymalny 170 - 200 170 - 200 170 - 200 170 - 200 170 (160) - 200 170 - 200 170 - 200 170 - 200
Opóźniony 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Podane wartości przedstawiają oczekiwaną obsadę roślin po siewie. Normę wysiewu należy dostosować do warunków agrotechnicznych, stanu, jakości i kultury gleby, etc. W przypadku potrzeby należy wprowadzić odpowiednie korekty +/_ . * odmiana z katalogu EU

znajdź doradcę KWS