• hero_teaser_IWM.jpg
  Ochrona SMART

CONVISO® SMART w technologii zrównoważonego zwalczania chwastów

Integrowane metody ograniczenia zachwaszczenia (IWM) to najlepszy sposób na zachowanie pełnego działania i trwałości technologii CONVISO® SMART.

Zmniejsz ryzyko wytworzenia się odporności chwastów za pomocą łączenia metod:

 • chemicznej
 • mechanicznej
 • agrotechnicznej
 • biologicznej

Kluczem jest różnorodność stosowanych metod!

Łączenie metod to najlepsza i skuteczna broń w zwalczaniu chwastów - nie polegaj tylko na jednej z nich.

 • Stosuj rotację herbicydów o różnym mechanizmie dzialania.
 • Zwiększ skuteczność herbicydu stosując zalecane dawki
 • Zabieg w odpowiednim terminie i optymalnych warunkach pogodowych
 • Ogranicz herbicydy z grupy ALS w roślinach następczych

 • Stosuj prawidłowe zmianowanie tj. rośliny ozime i jare
 • Siej międzyplony (ograniczenie zachwaszczenia, związanie wolnego azotu, redukcja populacji nicieni)
 • Zapewnij konkurencyjność uprawianych roślin względem chwastów

 • Zwiększ wykorzystanie mechanicznych sposobów zwalczania chwastów w płodozmianie
 • Czyste pole przed siewem:
  • głębsza uprawa roli (w tym orka) pomaga w ochronie przed chwastami
  • płytsza uprawa pobudza nasiona chwastów do kielkowania

 • Biologiczne zwalczanie to wykorzystanie organizmów lub procesów biologicznych do zahamowania wzrostu chwastów
 • Produkty nie są jeszcze dostępne, ale badania w tym obszarze trwają

Poradnik Ochrona SMART (PDF)

Rotacja w praktyce

Zachowaj wysoką wydajność swoich pól stosując odpowiednie zmianowanie i rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania.

Poniższy schemat przedstawia rotację herbicydów na przykładowym zmianowaniu.

Mechanizm działania herbicydu i odpowiadający mu kod HRAC jest oznaczony innym kolorem - więcej kolorów oznacza strategię bardziej zrónoważoną.

Klasyfikacja wg. HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) dzieli poszczególne substancje czynne zawarte w herbicydach na grupy o tym samym sposobie działania.

UWAGA: W 2020 roku literowy system kodów HRAC został zmieniony na system cyfrowy. Na schemacie przedstawione są oba sposoby kodowania. Najważniejsze grupy HRAC i odpowiednie substancje czynne

Pytania i odpowiedzi

znajdź doradcę KWS