• rinderfuetterung_121_ernte.jpg
    Zbiór kukurydzy

Momenty kluczowe dla każdej pory roku: Zbiór

Dla każdego rolnika zbiór to moment spiętrzenia prac i satysfakcji z osiągniętych wyników. Po długim okresie wegetacji w końcu zbiór tego, co zostało zasiane. Dla każdego rodzaju uprawy występują różne procedury prac i aspekty do rozważenia.

Kukurydza może być zbierana na ziarno, kiszonkę lub jako substrat dla biogazowni. Kukurydza na kiszonkę dla zwierząt i do biogazowni jest zbierana w taki sam sposób, przy tych samych parametrach, natomiast procedura zbioru kukurydzy na ziarno różni się od nich diametralnie.

KWS podsumował najważniejsze różnice w zwięzły sposób.

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Różne kierunki użytkowania – różne metody zbioru

Uprawa ścierniska po zbiorze kukurydzy

Intensywna uprawa ścierniska i gleby po zbiorze kukurydzy jest bardzo dobrym sposobem na zwalczanie omacnicy prosowianki oraz fuzariozy. W badaniach wykazano, że stosowanie mulczerów po zbiorze kukurydzy może znacznie zredukować zarówno liczbę larw omacnicy prosowianki, jak i częstość występowania fuzariozy w kolejnych sezonach. Zmniejszone występowania fuzariozy znacznie redukuje ryzyko nadmiernej zawartości DON, na przykład w kolejnej uprawie pszenicy ozimej lub kukurydzy.

Po zbiorze nadchodzi siew!

Z tego powodu szczególnie ważne jest intensywne rozdrabnianie ścierniska po kukurydzy. Poniższy wykres przedstawia jakość rozdrabniania dla różnych mulczerów.

Jak widać na wykresie, istnieją wyraźne różnice w jakości rozdrabniania ścierniska przy zastosowaniu różnych typów mulczerów. W doświadczeniu najlepsze wyniki dał mulczer bijakowy z dużymi bijakami młotkowymi.

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

znajdź doradcę KWS