• ruebenroder_ernte_zr.jpg
  Zbiory buraka cukrowego

Zbiory buraka cukrowego

Celem uprawy buraka cukrowego jest uzyskanie wyższego plonu buraków przy możliwie najmniejszych stratach i przekazanie do cukrowni lub biogazowni, a tym samym zapewnienie maksymalnej wartości technologicznej.

Informacje na temat zbioru buraka cukrowego – termin i technika zbioru

Termin zbioru buraka cukrowego

Przed rozpoczęciem zbiorów buraka cukrowego należy określić kolejność kopania. Należy rozważyć następujące kwestie:

 • Należy rozpocząć zbiór od „słabszych” rzędów (np. z uwroci), ponieważ wzrost plonu w przypadku „dobrych i zdrowych” roślin jest znacznie wyższy
 • Korzystanie z dni suchych, ponieważ w wilgotnych warunkach mogą występować uszkodzenia struktury gleby, zanieczyszczenie korzeni glebą i więcej strat buraków z powodu zwiększenia doczyszczania korzeni
 • Dzięki zastosowaniu szerokich opon i/lub systemów regulacji ciśnienia w oponach można chronić strukturę gleby podczas zbiorów, zwiększyć komfort jazdy i zmniejszyć zużycie paliwa (w szerokim zakresie zastosowań stosuje się również podnośniki do buraków z gąsienicami)
 • Zwracanie uwagi na uprawy następcze

Technika zbioru buraków cukrowych

Aby osiągnąć wysoką jakość i niskie straty podczas zbiorów należy sprawdzić:

 • noże ogławiacza
 • lemiesze wyorywacza
 • dostosowanie głębokości
 • prędkość prowadzenia
 • intensywność czyszczenia

 • ochronę struktury gleby: szerokie opony, systemy regulacji ciśnienia w oponach lub gąsienice
 • dostosować prędkość jazdy do zbioru, aby zapobiec stratom spowodowanym złamaniem korzeni
 • największe straty wynikają z tego, że buraki są ogławiane zbyt nisko i następuje złamanie korzeni

Usuwać liście czy ogławiać?

Wyższy plon dzięki usuwaniu liści!

 • Rozwiązania techniczne do usuwania liści zostały opracowane w ciągu ostatnich kilku lat przez różnych producentów maszyn
 • Metoda usuwania liści nadaje się dobrze do wykorzystania w przypadku buraków cukrowych do produkcji biogazu i prowadzi do zwiększenia plonów
 • Buraki nie są ogławiane, a jedynie liście są usuwane, a następnie korzeń razem z główką wykopany
 • Możliwe jest uzyskanie większego plonu na poziomie 5–10% (Beer i Michiels-Corsten, 2009)

Nowoczesne kombajny do buraków są wyposażone w grzebienie „Micro-Topper”.

Umożliwiają one pełne usunięcie liści i minimalną krawędź cięcia w celu uniknięcia wzrostu liści oraz w celu pełnego wykorzystania potencjału plonowania.

znajdź doradcę KWS