KWS LACTOSTABILITY

Zwiększa stabilność tlenową, hamuje powstawanie pleśni, drożdży oraz ogranicza straty suchej masy

 • Zawiera wyselekcjonowane, najbardziej pożądane szczepy bakterii heterofermentatywnych.
 • Stymuluje prawidłowy kierunek procesu fermentacji.
 • Szybko obniża pH zakiszanego materiału.

Szczegółowa charakterystyka

 • Zwiększa produkcję kwasu octowego.
 • Stabilizuje materiał po otwarciu silosu.
 • Minimalizacja strat suchej masy = minimalizacja strat składników pokarmowych.
 • Lepsza jakość i zdrowsza kiszonka, która jest smaczniejsza i bardziej strawna.

SKŁADNIKI

Lactiplantibacillus buchneri 3,0 x 1011 CFU/g

300.000 CFU/g zakiszanego materiału

PRZEZNACZENIE

Kiszonki z kukurydzy, CCM, sorgo

o zawartości suchej masy powyżej 30%

na 100 ton zakiszanego materiału.

PRZYGOTOWANIE INOKULANTÓW

 • Produkt (proszek) rozcieńczyć w wiadrze ok. 10 l z czystą wodą o temperaturze 15 - 25oC.
 • Wymieszać i odstawić na 10 minut.
 • Wymieszany produkt przelać do większego aplikatora, uzupełnić wodą i aplikować bezpośrednio na świeżo skoszony materiał składowany w silosie, pryzmie, balocie.

SPOSÓB APLIKACJI

 • Rozprowadzenie INOKULANTÓW KWS odbywa się za pomocą specjalnych aplikatorów zamontowanych na sieczkarni, prasie lub traktorze.
 • Aplikatory te mogą mieć dużą lub małą objętość (od kilku do kilkuset litrów).
 • Przed użyciem należy koniecznie sprawdzić stan dysz.

KATALOGI KWS
znajdź doradcę KWS