• rapsanbauplaner_30_aussaat_1.jpg
  Siew rzepaku

Siew rzepaku – dowiedz się wszystkiego o terminie, metodach i normie wysiewu!

„Jak zasiejesz tak zbierzesz” To stare powiedzenie jest szczególnie istotne w przypadku rzepaku. Siew rzepaku normalnie odbywa się w sierpniu i trwa do początku września.

W celu uzyskania maksymalnych plonów rzepak powinien wejść w spoczynek zimowy w optymalnej fazie rozwoju osiągając następujące wyznaczniki:

 • Zagęszczenie roślin 30–50 roślin/m²
 • Rośliny z 8–10 (12) liśćmi właściwymi
 • Gruby korzeń o średnicy > 8 mm przy szyjce i długości > 20 cm
 • Rośliny powinny osiągnąć stadium rozety, o długości stożka wzrostu nie przekraczającej 2 cm
 • Równomierne wschody na plantacji ułatwiają późniejszą obsługę

 • Uprawa pod siew jest bardziej istotna niż sam termin siewu.
 • Podobnie jak w przypadku uprawy, stanowisko musi być dobrze doprawione.
 • We wszystkich przypadkach należy unikać zbytniego zagęszczenia i rozluźnienia gleby.
 • Struktura zbliżona do drobno gruzełkowatej o dobrym zagęszczeniu,aby zapewnić kiełkowanie nawet w suchych warunkach.

Struktura gleby ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju rośliny rzepaku. Odpowiedni siew nasion do gleby jest ważnym warunkiem uzyskania maksymalnych plonów.

Rzepak kiełkuje pod wpływem impulsu świetlnego, dlatego głębokość wysiewu powinna być znacznie mniejsza niż w przypadku zbóż. Nasiona rzepaku są drobne, dlatego ilość wody potrzebnej do ich napęcznienia w procesie kiełkowania jest także niewielka.

Głębokość wysiewu wynosząca 1-2 cm jest odpowiednia w idealnych warunkach. Jeśli wilgotność gleby nie jest wystarczająca, nasiona można umieścić na głębokości do 3 cm. Niemniej jednak przy większych głębokościach wysiewu wschody roślin są obniżone. Wynika to ze stosunkowo niskiej energii kiełkowania drobnych nasion, jakie posiada rzepak.

Optymalne zagęszczenie roślin jest uzależnione od rozwoju roślin:

 • W warunkach opóźnionego lub utrudnionego siewu można się spodziewać rozwoju maksymalnie ośmiu liści właściwych. W takim przypadku zaleca się zagęszczenie roślin wynoszące 50–60 roślin na m²
 • W przypadku wcześniejszego wysiewu i optymalnych warunków rośliny rzepaku mogą często rozwinąć więcej niż dwanaście liści właściwych. Należy unikać przerostu roślin. W związku z tym pożądane zagęszczenie roślin należy zmniejszyć do 40 (przy siewie punktowym do 30) roślin na m²

Znajdź swoją idealna odmianę rzepaku

Dobór odmiany w połączeniu z terminem siewu jest ważny przy obliczaniu normy wysiewu. Informacje na temat optymalnego okna wysiewu i pożądanego zagęszczenia roślin dostępne są w naszym narzędziu Doradca w zakresie odmian.

Zagrożenia należy uwzględnić w następujących przypadkach:

 • Osłabione wschody polowe (obecność słomy, zaskorupienie, zamulenie)
 • Inwazja śmietki kapuścianej i pchełki rzepakowej
 • Bardzo późny termin siewu

znajdź doradcę KWS