• KWS_rapsfeld_blauer_himmel.jpg
  Normy wysiewu rzepaku

Jak określić idealną normę wysiewu rzepaku?

Norma wysiewu np. ilość nasion/m², uwzględnia straty roślin na drodze do uzyskania pożądanej obsady roślin. W celu obliczenia normy wysiewu, bardzo istotny jest również dobór odmiany związany z terminem siewu. Plantacja rzepaku o niższej obsadzie roślin jest bardziej stabilna, co zazwyczaj oznacza mniejszy nakład pracy do zbioru rzepaku.

Nadmierna obsada roślin często prowadzi do gorszych plonów rzepaku z następujących powodów:

 • osłabiony rozwój poszczególnych roślin
 • osłabiony rozwój korzeni
 • większe wyleganie
 • zwiększona podatność na choroby

Obsada jest kluczowym elementem w uprawie rzepaku

 • za niska obsada powoduje zwiększoną konkurencję chwastów

 • nieefektywne wykorzystanie powierzchni

 • obniżony plon

Zalecane normy wysiewu

Zalecana norma wysiewu w nasionach/m2 Odmiany populacyjne (liniowe) Odmiany mieszańcowe (hybrydowe)
Wczesny termin siewu 10-20 sierpnia 50–55 35–45
Średni termin siew 20–31 sierpnia > 55 45–50
Późny termin siewu na początku września   > 55

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Znajdź z nami właściwą odmianę!

Najistotniejsze aspekty:

 • Optymalna obsada roślin zależy od fazy rozwoju roślin
 • W warunkach późnego lub trudnego siewu można się spodziewać rozwoju maksymalnie ośmiu liści
 • Obsada roślin 40–50 roślin na m² jest celem, który należy osiągnąć
 • W przypadku wcześniejszego siewu i optymalnych warunków rzepak może często rozwinąć więcej niż dwanaście liści
 • Dlatego też należy unikać przerostu roślin na plantacji
 • Docelowa obsada roślin nie powinno przekraczać 40 roślin na m² (przy siewie punktowym i optymalnym rozmieszczeniu, a celem powinno być 25 roślin na m²)

 • W dobrych warunkach normę wysiewu można obniżyć
 • Błędy związane z przygotowywaniem stanowiska pod siew można skompensować tylko częściowo poprzez podwyższonej normy wysiewu
 • Im lepsze są warunki pogodowe do siewu i kiełkowania, tym bardziej zalecane jest obniżenie normy wysiewu
 • W przypadku odmian mieszańcowych normę wysiewu można obniżyć o 15–20% w porównaniu z odmianami liniowymi zależnie od stanowiska
 • Normę wysiewu można obliczyć następującym wzorem:

  Zakładana obsada (rośliny/m²) x MTN (g)/zdolność do kiełkowania (ZK%) = norma wysiewu (kg/ha)

znajdź doradcę KWS