• _mg_8338.jpg
    Termin siewu rzepaku ozimego

Respektowanie terminów jest kluczowe - Idealny termin siewu rzepaku

Terminowy siew rzepaku przypada na czas od pierwszej dekady sierpnia do początków września, pozwala na prawidłowy rozwój roślin rzepaku. Najlepszy możliwy termin siewu może być bardzo zróżnicowany w zależności od regionu i warunków klimatycznych oraz specyfiki danego miejsca.

Wczesny wysiew korzystnie wpływa na rozwoju silnego systemu korzeniowego i rozety rzepaku.

Z drugiej strony bardzo wczesne termin siewu zwiększa ryzyko wymarznięcia ze względu na nadmierny rozrost roślin. Zbyt późny siew przy niesprzyjających warunkach jesienią może skutkować słabym wzrostem biomasy roślin, czego konsekwencją jest słaba podstawa do uzyskania wysokiego plonu.

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zakładany poziom plonowania zależnie od terminu siewu

Czas między wysiewem a pierwszymi 5 dniami < 2°C Przewidywane plony % zakładanego plonu wybujący z opóźnienia
Do 95 dni Niskie plony od 70 do 80
od 95 do 105 dni Umiarkowany plon od 80 do 90
od 105 do 115 dni Wysoki plon od 90 do 100
Ponad 115 dni Bardzo wysoki plon od 100 do 110

Źródło: Makowski, N. (2007)

znajdź doradcę KWS