• rapsernte_3.jpg
    Zbiór - Rzepak ozimy

Żniwa – moment podsumowania udanej uprawy rzepaku

W lipcu i sierpniu plantatorzy rzepaku rozpoczynają zbiór. Określa to, w jaki sposób przebieg wegetacji, pogoda i inne czynniki wpłynęły na plon, a tym samym na efektywność ekonomiczną. KWS współpracuje z Tobą, abyś uzyskał wysokie plony i sukces ekonomiczny ze swojej uprawy.

Dojrzewanie rzepaku często rozciąga się w czasie. Zdarza się, że rośliny dojrzewają niejednorodnie. Łuszczyny wykazują się różnym stopniem dojrzałości. Należy uzbroić się w cierpliwość podczas, szczególnie wtedy, gdy górne łuszczyny już odpadają, dolne często pozostają jeszcze zielone.

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Jeżeli przeprowadzi się zbiór roślin, które jeszcze nie są w pełni dojrzałe, mogą pojawić się następujące problemy:

  • Poziom wilgotności nasion przekroczy > 9% H2O
  • Wystąpi strata w plonie ze względu na niedojrzałe - „elastyczne łuszczyny”
  • Nasiona w kombajnie przyklejają się do wilgotnych łodyg i wypadają
  • Zmniejszona jest zawartość oleju

Straty nasion podczas zbioru można zminimalizować dzięki optymalizacji nastawień sprzętu i stosowanej technologii.

Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

  • Niezbędny jest stół do rzepaku, który zwiększa powierzchnię hedera i zapobiega osypywaniu nasion.
  • Ustawienie nagarniacza wysoko zmniejsza osypywanie dojrzałych łuszczyn bezpośrednio przed hederem.
  • Kosy boczne zmniejszają straty wywołane ciągnięciem i wstrząsami, a czyste cięcie oznacza, że tylko nieliczne łuszczyny osypują nasiona.
  • Zalecane jest wysokie cięcie, ponieważ wilgoć z często wciąż zielonych łodyg może zostać uwolniona do plonu lub powodować zwiększone straty nasion.

Znajdź idealną odmianę na swoje pole!
znajdź doradcę KWS