• beratung_aussaat_aussaat_mais.jpg
    Siew kukurydzy

Wysiew kukurydzy – przydatne informacje na temat czasu siewu, norm wysiewu i uprawy

„Zbieramy to, co zasiejemy” – ważne motto, które odrazu odzwierciedla istotną rolę wysiewu kukurydzy.

Dzięki siewowi budowane są fundamenty pod udaną wegetację i sukces ekonomiczny. Wiele aspektów, takich jak Termin siewu, Norma siewu i Uprawa są tu decydujące.

Również głębokość siewu nasion, podsiewanie nawozu i prędkość jazdy zestawu to czynniki, które należy wziąć pod uwagę.

KWS przedstawia te czynniki.

znajdź doradcę KWS