KWS EMPORIO

Wczesna odmiana ziarnowa

Z 210 / K 220

  • Rekordowo wysoki plon ziarna
  • Równomierne dojrzewanie roślin i ziarna w kolbach
  • Bardzo dobra zdrowotność roślin oraz ziarna

Właściwości w szczegółach

  • rekordowo wysoki plon ziarna (+16,1 dt/ha w stosunku do wzorca w doświadczeniach rejestrowych COBORU)
  • szybki rozwój początkowy
  • bardzo dobra zdrowotność roślin oraz ziarna pod kątem porażenia Fusarium sp. i głownią kukurydzy (Ustilago maydis)

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog kukurydza 2023
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS