CALIXTO

Dent na słabe gleby

FAO 270

  • Doskonałe zdolności adaptacyjne – możliwość uprawy na mozaikach i glebach piaszczystych.
  • Dobre tempo rozwoju początkowego.
  • Wysoka wydajność bioetanolu (42,25 dm3/100 kg ziarna).

Informacje szczegółowe

Właściwości w szczegółach

  • Zdrowe rośliny o mocnym systemie korzeniowym.
  • Bardzo mała podatność na Fusarium ssp. kolb i łodyg.
  • W doświadczeniach rejestrowych COBORU 2021-2022 plon ziarna: 129,3 dt/ha przy wilgotności 27,8%

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog odmian UPRAWY JARE
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS