Wyznaczenie terminu zbioru na kiszonkę z użyciem aplikacji KWS „Satelitarny monitoring suchej masy”

Kukurydza bardzo silnie reaguje na zmienne warunki pogodowo-glebowe. W praktyce rolniczej trudno za tym nadążyć, gdyż z poziomu gruntu zwykle widać kilka pierwszych rzędów kukurydzy. Bardzo trudno jest zdecydować o rozpoczęciu zbioru na kiszonkę, tak aby uzyskać maksymalny plon i nie stracić jego jakości. Nie mamy na to czasu, a często i narzędzi aby pobrane z łanu rośliny rozdrobnić i wysuszyć, co pozwoliłoby na określenie suchej masy. Co jednak zrobić, gdy mamy różne odmiany, mozaikę glebową, a musimy zaplanować termin zbioru? Proponujemy skorzystać ze skalibrowanego dla poszczególnych odmian satelitarnego monitoringu suchej masy kukurydzy. Podczas tego spotkania pokażę jak to wygląda w praktyce, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i pokazać dlaczego warto z tej możliwości oferowanej przez KWS skorzystać.

Kliknij na link i dołącz do spotkania 28.09.2021 https://youtu.be/jnNwAXIOzK4

Agenda do spotkania:

1. Trudności w wyborze terminu zbioru w zmiennych pogodowo latach.

2. Oznaczenie średniej suchej masy dla całej plantacji oraz wartości skrajnych na mapach. Jak to można zrobić a jak to wygląda w praktyce?

3. Omówienie działania i praktycznego zastosowania satelitarnego monitoringu suchej masy kukurydzy na kiszonkę.