• kalttest_mais_mg_7712.jpg
    Jakość nasion - kukurydza

Zrównoważona jakość nasion jest kluczem do Twojego sukcesu w uprawie kukurydzy!

Optymalna jakość nasion jest podstawą udanej uprawy kukurydzy. Dzięki nowoczesnej hodowli i ostrożnej produkcji, KWS zapewnia wysoką jakość i skuteczne narzędzia do pomocy w uprawie. Jeśli chodzi o jakość nasion, wyróżniamy kryteria jakości zewnętrznej i wewnętrznej.

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki jakości są bardzo ważne.

Cztery najważniejsze kryteria jakości zewnętrznej

Od rolników słusznie oczekiwana jest wysoka jakość. KWS zwraca szczególną uwagę na następujące czynniki:

  • Czystość techniczna: nasiona nie mogą być zanieczyszczone
  • Jednorodna kalibracja i masa tysiąca ziaren ułatwiają siew
  • Najwyższa jakość zaprawiania: na każdym ziarniaku musi być zastosowana przypisana ilość składnika czynnego
  • Optymalnie, niska zawartość wody zapewnia wysoką żywotność materiału siewnego.

Trzy najważniejsze kryteria jakości wewnętrznej

KWS wykracza daleko poza standardy prawne podczas przestrzegania kryteriów.
Dzięki ciągłemu badaniu poniższych wewnętrznych wyznaczników jakości, kładziemy podwaliny pod udaną uprawę:

  • Nasiona są sortowane („czystość genetyczna”)
  • Wysoka zdolność kiełkowania: zgodnie z prawem co najmniej 90% normalnie kiełkujących nasion w optymalnych warunkach
  • Wysoka energia kiełkowania: najwyższy możliwy odsetek normalnych siewek w trudnych warunkach

Wyszukaj swojego przedstawiciela