• bodenbearbeitung_landingpage.jpg
  Uprawa

Informacje o uprawie gleby

Uprawa stanowi fundament dla udanych zbiorów. W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie nawozów i powolnej eliminacji kolejnych środków ochrony roślin, prawidłowa uprawa zyskuje na znaczeniu. W tym przypadku uprawa roli dzieli się na uprawę ścierniska, uprawę podstawową gleby i przygotowanie podłoża pod siew.
Uprawa ścierniska ma na celu przerwanie parowania, pobudzenie kiełkowania nasion chwastów, równomierne wymieszanie resztek pożniwnych z glebą. Podstawowa uprawa spulchnia glebę, umożliwiając swobodny wzrost korzeni rośliny uprawnej. Przygotowanie łoża siewnego zapewnia wyrównanie górnej warstwy gleby, rozdrobnienie dużych i średnich agregatów glebowych oraz ponowne zagęszczenie gleby.

Źródła błędów w uprawie gleby

Jak wyglądają optymalne cechy gleby?

Optymalna gleba powinna być

 • rozluźniona
 • rozdrobniona
 • ponownie zagęszczona

Konsekwencje niewłaściwej uprawy ziemi

Niewłaściwa uprawa gleby może prowadzić do powstania podeszwy płużnej lub ubicia gleby. W glebach średnich i ciężkich ubicie występuje głównie w strefie gleby poniżej pracy pługa, a w glebach lekkich zwykle w podglebiu.

Konsekwencje zbytniego zagęszczenia gleby:

 • Niedobór tlenu w glebie
 • Zmniejszenie aktywności drobnoustrojów
 • Zaburzenie mineralizacji
 • Ograniczenie głębokości ukorzenienia
 • Zakłócenie podsiąku kapilarnego wód gruntowych


To z kolei prowadzi do:

 • Niedoboru składników odżywczych
 • Zwijania się liści i zmian zabarwienia liści
 • Znaczących deficytów


Środki zaradcze:

 • Głębokie spulchnianie
 • Szerokie opony (odpowiednio dobrane do gleby)
 • Wzrost zawartości próchnicy dzięki upraiwe międzyplonów, organicznemu nawożeniu i dostosowaniu właściwej wartości odczynu pH
 • Unikanie uprawy roli w warunkach wilgotnych

Uprawa ścierniska po zbiorze zbóż – 10 faktów, które należy wziąć pod uwagę

Aby uzyskać optymalną uprawę ścierniska po żniwach zboża, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 • Dokładnie rozdrobnić słomę w miejscach, gdzie zboże wyległo
 • Ostre ostrza sieczkarni i przeciwostrza, aby uzyskać krótki, posiekany i rozdrobniony materiał
 • Optymalizacja ustawienia przegród sieczkarni aby rozdrobniona słoma równiemiernie była rozrzucona (szczególnie w odniesieniu do bocznego wiatru i na zboczach)
 • Płytka uprawa roli (2–3 cm) bezpośrednio po żniwach, aby:
  • Słomę i nasiona chwastów rozprowadzać możliwie równomiernie
  • Pobudzić kiełkowanie osypanego ziarna zbóż oraz nasion chwastów
 • Zniszczenie kapilar wodnych w glebie w celu zapobieżenia bezproduktywnemu parowaniu
 • Ukośna uprawa ścierniska w celu osiągnięcia jednolitej głębokości i poprawy rozkładu resztek pożniwnych. Na dużych polach 45° względem kierunku siania
 • Około 7 do 10 dni po żniwach należy przeprowadzić kolejną płytką uprawę (5–10 cm)
 • Skiełkowane siewki zbóż i chwastów należy zniszczyć, a resztki pożniwne wymieszać z glebą
 • Im bardziej sucha gleba, tym głębiej powinna być uprawiana, aby zapewnić wystarczającą wilgotność do kiełkowania osypanego ziarna zbóż i chwastów oraz do rozkładu materii organicznej słomy
 • Im bardziej wilgotna gleba, tym płytsza powinna być uprawa, aby uniknąć uszkodzeń struktury gleby

Przygotowanie podłoża pod siew

Przygotowanie gleby pod siew jest częścią końcowego przygotowania do siewu i dlatego zwykle następuje po uprawie pożniwnej.

Szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujące elementy:
Głębokość uprawy gleby pod siew zależy od wymagań danej uprawy. Nasiona o małych rozmiarach i mniejszej sile rostowej (np. buraki cukrowe, rzepak) w przeważającej części wymagają płytkiej uprawy przedsiewnej i dokłądnego rozdrobnienia agregatów glebowych.
Przygotowanie podłoża pod siew zbóż i kukurydzy, których ziarna są większe, podobnie jak ich siła rostowa, uprawa przedsiewna musi być wykonane nieco głębiej.

Wyszukaj doradcę

Chcielibyście dowiedzieć się, która odmiana jest najlepiej dopasowana do Waszego regionu?
Macie Państwo problem dotyczący szkodników lub chorób?
Chętnie odpowiemy na każde pytanie i wątpliwości, by pomóc osiągnąć Państwu rekordowe plony.