• bodenbearbeitung_landingpage.jpg
  Uprawa

Informacje o uprawie gleby

Uprawa stanowi fundament dla udanych zbiorów. W odniesieniu do rozporządzenia w sprawie nawozów i powolnej eliminacji kolejnych środków ochrony roślin, prawidłowa uprawa zyskuje na znaczeniu. W tym przypadku uprawa roli dzieli się na uprawę ścierniska, uprawę podstawową gleby i przygotowanie podłoża pod siew.
Uprawa ścierniska ma na celu przerwanie parowania, pobudzenie kiełkowania nasion chwastów, równomierne wymieszanie resztek pożniwnych z glebą. Podstawowa uprawa spulchnia glebę, umożliwiając swobodny wzrost korzeni rośliny uprawnej. Przygotowanie łoża siewnego zapewnia wyrównanie górnej warstwy gleby, rozdrobnienie dużych i średnich agregatów glebowych oraz ponowne zagęszczenie gleby.

Źródła błędów w uprawie gleby

Jak wyglądają optymalne cechy gleby?

Optymalna gleba powinna być

 • rozluźniona
 • rozdrobniona
 • ponownie zagęszczona

Konsekwencje niewłaściwej uprawy ziemi

Niewłaściwa uprawa gleby może prowadzić do powstania podeszwy płużnej lub ubicia gleby. W glebach średnich i ciężkich ubicie występuje głównie w strefie gleby poniżej pracy pługa, a w glebach lekkich zwykle w podglebiu.

Konsekwencje zbytniego zagęszczenia gleby:

 • Niedobór tlenu w glebie
 • Zmniejszenie aktywności drobnoustrojów
 • Zaburzenie mineralizacji
 • Ograniczenie głębokości ukorzenienia
 • Zakłócenie podsiąku kapilarnego wód gruntowych


To z kolei prowadzi do:

 • Niedoboru składników odżywczych
 • Zwijania się liści i zmian zabarwienia liści
 • Znaczących deficytów


Środki zaradcze:

 • Głębokie spulchnianie
 • Szerokie opony (odpowiednio dobrane do gleby)
 • Wzrost zawartości próchnicy dzięki upraiwe międzyplonów, organicznemu nawożeniu i dostosowaniu właściwej wartości odczynu pH
 • Unikanie uprawy roli w warunkach wilgotnych

Uprawa ścierniska po zbiorze zbóż – 10 faktów, które należy wziąć pod uwagę

Aby uzyskać optymalną uprawę ścierniska po żniwach zboża, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 • Dokładnie rozdrobnić słomę w miejscach, gdzie zboże wyległo
 • Ostre ostrza sieczkarni i przeciwostrza, aby uzyskać krótki, posiekany i rozdrobniony materiał
 • Optymalizacja ustawienia przegród sieczkarni aby rozdrobniona słoma równiemiernie była rozrzucona (szczególnie w odniesieniu do bocznego wiatru i na zboczach)
 • Płytka uprawa roli (2–3 cm) bezpośrednio po żniwach, aby:
  • Słomę i nasiona chwastów rozprowadzać możliwie równomiernie
  • Pobudzić kiełkowanie osypanego ziarna zbóż oraz nasion chwastów
 • Zniszczenie kapilar wodnych w glebie w celu zapobieżenia bezproduktywnemu parowaniu
 • Ukośna uprawa ścierniska w celu osiągnięcia jednolitej głębokości i poprawy rozkładu resztek pożniwnych. Na dużych polach 45° względem kierunku siania
 • Około 7 do 10 dni po żniwach należy przeprowadzić kolejną płytką uprawę (5–10 cm)
 • Skiełkowane siewki zbóż i chwastów należy zniszczyć, a resztki pożniwne wymieszać z glebą
 • Im bardziej sucha gleba, tym głębiej powinna być uprawiana, aby zapewnić wystarczającą wilgotność do kiełkowania osypanego ziarna zbóż i chwastów oraz do rozkładu materii organicznej słomy
 • Im bardziej wilgotna gleba, tym płytsza powinna być uprawa, aby uniknąć uszkodzeń struktury gleby

Przygotowanie podłoża pod siew

Przygotowanie gleby pod siew jest częścią końcowego przygotowania do siewu i dlatego zwykle następuje po uprawie pożniwnej.

Szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujące elementy:
Głębokość uprawy gleby pod siew zależy od wymagań danej uprawy. Nasiona o małych rozmiarach i mniejszej sile rostowej (np. buraki cukrowe, rzepak) w przeważającej części wymagają płytkiej uprawy przedsiewnej i dokłądnego rozdrobnienia agregatów glebowych.
Przygotowanie podłoża pod siew zbóż i kukurydzy, których ziarna są większe, podobnie jak ich siła rostowa, uprawa przedsiewna musi być wykonane nieco głębiej.

znajdź doradcę KWS