• traktor_auf_dem_acker_mit_windrad.jpg
  Techniki uprawy roli

Przegląd metod uprawy roli – pług, siew w mulcz, uprawa pasowa, siew bezpośredni

Ze względu na stale zmieniający się klimat i warunki pogodowe indywidualne wymagania gatunków roślin uprawnych i postęp techniczny metody uprawy stale ewoluują.
Należy pamiętać o następujących elementach: staranna, właściwa dla danego miejsca i terminowa uprawa roli jest podstawowym warunkiem udanej uprawy roślin.

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Pług – konwencjonalny i sprawdzony w praktyce?

Zalety:

 • Wprowadzanie pozostałości pożniwnych
 • Efekt fitosanitarny
 • Zwalczanie szkodników
 • Przerwanie „zielonego mostu”
 • Bezproblemowy wysiew, ponieważ w warstwie wysiewu nie ma resztek pożniwnych
 • Zwiększenie objętości warstwy wierzchniej gleby poprzez zwiększenie frakcji o dużych porach
 • Spulchnianie uszkodzeń związanych z kompakcją gleby i śladami kół

Zalety stosowania pługa jesienią (tworzenie bruzd zimą):

 • Korzyści związane z działaniem mrozu
 • Działanie mrozu ułatwia przygotowanie podłoża pod siew na ciężkich glebach
 • Wzrost wody kapilarnej wyraźnie lepszy

Zalety stosowania pługa na wiosnę:

 • Szybki wzrost temperatury gleby
 • Zwalczanie chwastów

Wady:

 • Wpływ na skład gleby
  • Naturalny proces osiadania po orce trwa zazwyczaj kilka tygodni
 • Liczba bezkręgowców w glebie spada
 • Zwiększone ryzyko erozji
 • Wysokie koszty procesu

Wady stosowania pługa jesienią (tworzenie bruzd zimą):

 • Wysokie ryzyko zamulenia i erozji w glebach zamulonych
 • Niekorzystny wpływ na strukturę gleby w bardzo podmokłych warunkach

Wady stosowania pługa na wiosnę:

 • Wysoka utrata wody (może być także korzystna zależnie od lokalizacji i uprawy)
 • Nieodpowiedni do ziem gliniastych
 • Potrzebna ponowna kompakcja

2. Siew w mulcz – w przypadku typowej gleby jest kluczem do sukcesu

W przeciwieństwie do systemu płużnego w metodzie siewu w mulcz, która jest nieco płytsza, następuje obróbka ziemi nieobróconej. W tym przypadku mulcz organiczny (=biomasa z międzyplonu/słomy z poprzedniej uprawy) pozostaje na powierzchni gleby przed wysiewem i po jego zakończeniu. W takim przypadku wysiew odbywa się zgodnie z „metodą siewu w mulcz z przygotowaniem podłoża pod siew” (MSmS) lub „metodą siewu w mulcz bez przygotowania podłoża pod siew” (MSoS).

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Korzyści siewu w mulcz

 • Unikanie zamulania gleby i jej erozji
 • Utworzenie stabilnej struktury gleby ⁃ niższa podatność na kompakcję ⁃ lepsza zdolność wytrzymywania obciążeń
 • „Dobra praktyka techniczna” w przypadku lokalizacji zagrożonych erozją/CC

 • W przypadku uprawy międzyplonu: Unikanie wypłukiwania azotanów zimą dzięki przechowywaniu w biomasie
 • Mimo oszczędności związanych z obróbką roli brak strat plonów i jakości w porównaniu do konwencjonalnej uprawy roli

 • Zwiększenie ilości bezkręgowców w glebie → dżdżownice rozpulchniają, napowietrzają i mieszają górną warstwę gleby
 • Sprzyjanie ocieplaniu się gleby w chłodnych lokalizacjach i podczas rozwoju młodych roślin
 • Korzystny wpływ na ochronę przed erozją i bardziej stabilna struktura gleby są najwyższe w przypadku metody MSoS

Źródła problemów podczas siewu w mulcz

 • Niejednolity rozkład ciętej słomy z poprzedniej uprawy
 • Międzyplon zbyt gruby lub zbyt słaby
 • Nierówna powierzchnia pola; wysiew międzyplonu w nierównych bruzdach
 • Unikanie kompletnego herbicydu w przypadku intensywnego zachwaszczenia

 • Gleba i materiał mulczu zbyt mokre do siewu
 • Przygotowanie podłoża pod siew zbyt gładkie lub zbyt głębokie
 • Prędkość prowadzenia zbyt wysoka podczas siewu
 • Niewłaściwe wyposażenie do siewu (nacisk redlic, efekt oczyszczania)

 • Nie uwzględniono przydatności lokalizacji:
 • Stopień upakowania często bardzo wysoki na glebach lekkich, dlatego głębsze spulchnianie jest zazwyczaj lepsze
 • Siew w mulcz z przygotowaniem podłoża pod siew jest zwykle korzystny w pośrednich glebach
 • Siew w mulcz bez przygotowania podłoża pod siew jest często korzystny na glebach gliniastych

3. Uprawa pasowa – czy spulchnianie pasów jest kluczem do sukcesu?

W metodzie uprawy pasowej przeprowadza się wąskie pasmowe spulchnianie gleby, podczas gdy reszta pola pozostaje nieobrobiona. W ten sposób w metodzie uprawy pasowej łączone są zalety konwencjonalnych metod. Siew odbywa się równolegle lub nieciągle w dokładnie obrobionych wcześniej pasmach.

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zalety uprawy pasowej

 • Materiał mulczu na powierzchni zapobiega parowaniu i erozji
 • Spulchnianie gleby tylko w potrzebnych miejscach
 • Struktura gleby zachowana w przestrzeniach między rzędami → lepsza
 • Zdolność do wytrzymywania obciążeń i kapilarność
 • Jednoczesne zastosowanie płynnej gnojowicy albo komercyjnego nawozu oszczędza czas i przejścia

Wady uprawy pasowej

 • Kultywatory do uprawy pasowej i precyzyjne siewniki muszą być dopasowane do siebie zależnie od liczby rzędów
 • Potrzebny jest system sterowania GPS o odpowiedniej dokładności
 • Pokrycie gruntu jest niższe przy jednoczesnej aplikacji gnojowicy niż w przypadku standardowych metod
 • W przypadku mniejszych gospodarstw praktyczny jest tylko najem maszyn

4. Metoda siewu bezpośredniego – czy stanowi alternatywę?

Zasada „bez uprawy roli” jest stosowana w metodzie siewu bezpośredniego. Tym samym w tej metodzie nie są stosowane żadne środki do podstawowej uprawy gleby i przygotowania podłoża pod siew. Ponieważ wysiew następuje bezpośrednio na ściernisko bez obróbki terenu po wcześniejszej uprawie, siewniki powinny być wyposażone w kroje tarczowe.

Zalety siewu bezpośredniego

 • Dobra nośność i odporność gleby na obciążenia
 • Niskie ryzyko kompakcji ze względu na ślady kół
 • Korzystny bilans wodny
 • Materiał mulczu na powierzchni zapobiega zamuleniu i erozji

Wady siewu bezpośredniego

 • „Zielony most” ułatwiający przenoszenie chorób roślin
 • Potrzebne jest stosowanie kompletnych herbicydów
 • Ogrzewanie powierzchni na wiosnę jest opóźnione
 • Wyższe wymagania odnośnie zarządzania i uprawy

znajdź doradcę KWS