• zuckerruebe_im_boden.jpg
  Uprawa gleby pod buraka cukrowego

Przy uprawie buraka cukrowego należy zaplanować podstawową uprawę gleby dostosowaną do stanowiska.

Przy uprawie buraka cukrowego należy przeprowadzić podstawową uprawę gleby dostosowaną do miejsca uprawy. Podstawowa uprawa roli jest warunkiem przygotowania dobrego, równego i nośnego podłoża pod siew.

O czym należy pamiętać w przypadku uprawy gleby pod buraka cukrowego:

Zasadniczo, niezależnie od techniki uprawy gleby, raz w roku należy spulchnić glebę do głębokości wierzchniej warstwy, aby umożliwić dobre ukorzenienie buraków cukrowych.

Ponadto należy prowadzić uprawę roli w optymalnych warunkach, aby uniknąć zagęszczania gleby. Burak cukrowy reaguje na zagęszczoną strukturę gleby i matę słomiastą (miejscowy nadmiar resztek pożniwnych), przez co utrudniony jest rozwój systemu korzeniowego i prowadzi do selerowatości korzeni a w rezultacie do strat w plonach.

Przygotowanie podłoża pod siew

Czy chcesz uzyskać maksymalne plony? Zwracaj uwagę na optymalne przygotowanie podłoża pod siew!

Optymalne przygotowanie podłoża pod siew stanowi podstawowy warunek, aby uzyskać wysokie wschody roślin i maksymalne plony.

Cel:

 • gładkie, jednorodne, drobnoziarniste, spulchnione, miękkie, sprężyste podłoże pod siew

Dodatkowo podłoże pod siew powinno spełniać następujące kryteria:

 • Napowietrzanie gleby na wiosnę w celu jej lepszego i szybszego ogrzania
 • Zapewnienie połączenia wody kapilarnej z podglebiem
 • Drobnoziarnista struktura na głębokości wysiewu (góra 2–3 cm), dzięki czemu nasiona będą otoczone drobnoziarnistą glebą
  • Pokrycie zapotrzebowania na wodę do kiełkowania
 • Średnio- i gruboziarnista struktura na powierzchni gleby
  • Ochrona przed parowaniem
  • Zapobieganie zamulaniu
  • Poprawa podsiąku wody
Przygotowanie podłoża pod siew buraka cukrowego powinno odbywać się na głębokość od 3 do maks. 10 cm i tutaj również (jak w przypadku uprawy roli) należy bezwzględnie unikać zagęszczania gleby.

znajdź doradcę KWS