• 160707_imagefotos_kws_116.jpg
  Właściwości gleby pod uprawę kukurydzy

Elementy charakterystyki gleby w uprawie kukurydzy

Dla plantatora gleba jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na produkcję. Utrzymanie gleby jest podstawą rentowności gospodarstwa.

Należy uwzględnić następujące kwestie:

 • Kukurydza jest rośliną lubiącą ciepło, tropikalną
 • Wiosną konieczne jest szybkie ogrzanie gleby
  • Szybkie kiełkowanie
  • Wysokie wschody roślin
  • Szybki rozwój młodych roślin

Każdy typ gleby charakteryzuje się odmiennymi właściwościami.
Te właściwości wpływają korzystnie lub niekorzystnie na przygotowanie gleby i uprawę roślin.

W poniższej tabeli przedstawiono zalety i wady, aby zapewnić ogólny zarys właściwości różnych typów gleby.

Zalety i wady różnych typów gleby

Typ gleby Zalety Wady
Lekkie Nagrzewanie, możliwość pracy z maszynami Niedobór wody, przesunięcie składników odżywczych
Średnie Woda, składniki odżywcze, możliwość pracy
Ciężkie Woda, składniki odżywcze powolne nagrzewanie, tworzenie powłoki, zagęszczenie
Organiczne (torfowe) Woda powolne nagrzewanie, późne przymrozki, wartości pH
Podmokłe i silnie zagęszczone gleby Powolne nagrzewanie, powolna mineralizacja, niekorzystna struktura grud

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Optymalna gleba do uprawy kukurydzy jest

 • rozluźniona
 • bez stref zbytnio zagęszczonych
 • rozdrobniona

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Niemniej jednak może wystąpić problem ze zbytnim rozluźnieniem gleby, dlatego należy rozważyć ponowne wgłębne wałowanie gleby przed siewem.

Zła struktura gleby – warunki nie są idealne dla kukurydzy

Przykłady gleb o niekorzystnej strukturze

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Konsekwencje zagęszczenia obejmują


 • Niedobór tlenu w glebie
 • Zmniejszenie aktywności drobnoustrojów
 • Zaburzenie mineralizacji
 • Ograniczenie ukorzenienia
 • Przerwanie przepływu kapilarnego wód gruntowych

To z kolei prowadzi do:

 • Niedoboru składników odżywczych
 • Zawijania liści i zmian zabarwienia liści
 • Znaczących deficytów
W glebach średnich i ciężkich zagęszczenie występuje głównie poniżej głębokości pracy pługa. W glebach lekkich zagęszczenie występuje zwłaszcza w podglebiu.

Środki zaradcze:

1. Głębokie spulchnianie
2. Opony odpowiednie dla gleby
3. Wzrost zawartości humusu dzięki międzyplonom, organicznemu nawożeniu i dostosowaniu właściwej wartości pH

znajdź doradcę KWS