• _dsc2178_mais_mit_biagasanlage_bei_hevensen.jpg
    Kukurydza do wykorzystania energetycznego

Niezliczone możliwości wykorzystania kukurydzy - także jako najważniejszej rośliny do produkcji biogazu!

W ostatnich latach produkcja upraw roślin energetycznych jest uznawana w rolnictwie jako dywersyfikacja przychodów gospodarstwa. Uprawa roślin energetycznych jest prowadzona przy wysokiej profesjonalizacji jak w innych branżach przemysłu. Wśród różnych zastosowań roślin do produkcji energii, produkcja biogazu jest najbardziej rozpowszechniona.

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Dzięki wysokiej produkcji biomasy, kukurydza kiszonkowa stanowi najważniejszą bazę surowcową do wytwarzania biogazu, stanowiąc ponad 80% substratów. Burak cukrowy i żyto hybrydowe są także wykorzystywane w produkcji biogazu.

Dobrze zakiszona kukurydza gwarantuje całoroczne i pewne źródło substratu do produkcji biogazu. Skupiając się na specjalnych typach odmian kukurydzy energetycznej, można zdecydowanie wpłynąć na wydajność.

Plony suchej masy na hektar, stabilne zwiększanie plonu z uprawy i wysokie uzyski gazu z kilograma kukurydzy gwarantują uzyskanie lepszych korzyści ekonomicznych w porównaniu do innych upraw. Doskonały potencjał, możliwości przechowywania i zakiszania, dobrze znane metody produkcji i przechowywania oraz niskie koszty produkcji sprawiają, że kukurydza jest niezastąpiona w produkcji biogazu.

Poferment wytworzony podczas produkcji biogazu służy jako nawóz i wraca na pole. Kukurydza potrafi szczególnie dobrze wykorzystać pozostałości pofermentacyjne. W ten sposób odpady w produkcji biogazu są wykorzystywane racjonalnie.

Nasze odmiany kukurydzy energetycznej

Wybór odmiany do wykorzystania jako substrat w produkcji biogazu różni się nieco od wykorzystania jako pasza podstawowa w karmieniu zwierząt. Podstawą wysokiej wydajności jest dobór odmiany do stanowiska, które spełnia wymogi pod względem dojrzałości, wierności plonowania, rozwoju młodych roślin i tolerancji na choroby.

znajdź doradcę KWS