• IMG_5302.jpg
    Zboża do produkcji biogazu

Zboża WCS zajmują stałe miejsce w produkcji biogazu

Kukurydza kiszonkowa nadal stanowi podstawowy substrat do produkcji biogazu. Lecz powierzchnia obszaru zbóż przeznaczona do tego celu jest zwiększana i ulega stabilizacji. Według Podstawowych danych o bioenergii w Niemczech w 2016 r., zboża w formie ziaren i kiszonki z całych roślin stanowią 9% odnawialnych surowców do produkcji biogazu.

Uprawa zbóż – GPS posiada zalety głównie na glebach, które niekoniecznie są odpowiednie do uprawy kukurydzy. Mogą to być ciężkie, zimne gleby a także rejony o niskich temperaturach wiosennych. Tutaj zboża mogą przynosić lepsze korzyści w postaci plonu w porównaniu z kukurydzą.

Powody stosowania zbóż w produkcji biogazu

  • Wdrożenie wytycznych pro-ekologicznych poprzez rozszerzenie płodozmianu
  • Zimowa odnowa szaty roślinnej
  • Rozszerzenie okna odzysku dla pozostałości fermentacyjnych
  • Rozłożenie wysokiego natężenia pracy w produkcji kukurydzy kiszonkowej
  • Wykorzystanie technologii, miejsca do magazynowania i know-how
  • Odciążenie w przypadkach braków substratów
  • Wystarczający czas na optymalne przygotowanie gleby do rzepaku ozimego lub uprawy rotacyjnej
  • Aktywna kontrola wyczyńca polnego dzięki gęstym nasadzeniom i wczesnym żniwom

Żyto mieszańcowe jest szczególnie preferowane ze względu na niewybredne wymagania siedliskowe i niskie koszty produkcji w połączeniu z wysokim potencjałem plonowania.
Kristof Stolze, Asystent, Zarządzanie produktem, Zboża