• 201406_KWS-Roggen_0117.jpg
    Sporysz

Sporysz w uprawie żyta

(Claviceps purpurea)

Znaczenie

W przypadku zarażenia sporyszem uszkodzenie przejawia się nie tyle poprzez zmniejszenie plonu, co poprzez obecność toksycznych alkaloidów w sklerocjach. Duże zagęszczenie uprawy ogranicza komercjalizację, zarówno w przypadku żywienia człowieka, jak i wykorzystania paszy. Powyżej limitu 0,1% w przypadku żyta paszowego i 0,05% w przypadku żyta chlebowego sprzedaż produktu nie jest już dozwolona lub jest dozwolona tylko po obniżonych cenach.

Główne objawy

Patogen sporyszu (Claviceps purpurea) tworzy żółtawe, lepkie krople (spadź) na poszczególnych owocach podczas kwitnienia. Później pojawia się ciemnofioletowy lub nawet biały sporysz w kształcie rogu, który rozwija się zamiast ziaren zbóż. Mogą one mieć rozmiary od kilku milimetrów do sześciu centymetrów.

znajdź doradcę KWS