• ruebendrille_aussaat_fluessigduengung_ultmarts05_108.jpg
    Nawożenie

Pomocne wskazówki i porady dotyczące nawożenia kukurydzy, żyta, buraka cukrowego i rzepaku

Zadaniem nawożenia jest pokrycie zapotrzebowania rośliny uprawnej do wydania wysokiego plonu o odpowiednej jakość.

Podkreślamy główne różnice pomiędzy nawożeniem podstawowym, a nawożeniem zrównoważonym, w celu uniknięcia strat ilościowych jak i jakościowych w produkcji roślinnej.

znajdź doradcę KWS