• 160707_imagefotos_kws_1.jpg
    Nawożenie plantacji kukurydzy

Nawożenie w upraw kukurydzy – optymalne wsparcie dla idealnego rozwoju

Do prawidłowego wzrostu rośliny potrzebują wystarczającej ilości składników odżywczych, nie tylko światła, wody i ciepła. Dzięki nawożeniu dostosowanemu do zakładanych plonów i lokalizacji można zapewnić zaopatrzenie w składniki odżywcze i położyć fundamenty pod udaną uprawę kukurydzy.

W dużym uproszczeniu, rośliny kukurydzy czerpią z nawozów naturalnych wszystkie składniki odżywcze dopasowane do potrzeb rozwojowych. Zazwyczaj nawożenie organiczne przeprowadza się wiosną, przed siewem. Ważna jest technika, która minimalizuje straty i chroni glebę.

Jeśli nawóz jest stosowany przed siewem, należy go równomiernie rozłożyć i stosować płytką uprawę, nie zaorywać. Jeśli aplikacja ma miejsce po siewie, musi być wykonana płytko w międzyrzędziach.

W zależności od kraju pochodzenia nawozy są bardzo zróżnicowane pod względem składu chemicznego. Dlatego konieczna jest analiza składników.

KWS chciałby przedstawić różne aspekty nawożenia, aby pomóc zapewnić powodzenie uprawy.

znajdź doradcę KWS