• 201406_kws_roggen_0481.jpg
    Ochrona roślin w uprawie żyta

Środki ochrony roślin w uprawie żyta

Ze względu na swoja wytrzymałość, żyto mieszańcowe jest często uprawiane na lekkich glebach. W tym miejscu możesz dowiedzieć się więcej na temat stosowania środków grzybobójczych i herbicydów w uprawie żyta.

1. Stosowanie herbicydów w uprawie żyta

Ogólnie rzecz biorąc, przy stosowaniu herbicydów ważne jest, aby przestrzegać informacji producenta dotyczących dopasowania i zaleceń odpowiedzialnych służb ochrony roślin.

W niektórych przypadkach produkty różnią się znacznie pod względem dopasowania. Stosować wyłącznie dobrze dopasowane środki. Przy stosowaniu środków zawierających flufenacet należy zwrócić uwagę na dobrą praktykę zawodową, produkt i instrukcje stosowania wydane przez producenta, a w szczególności dotyczące dopasowania i zaleceń odpowiedzialnych służb ochrony roślin. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia roślin, a tym samym do utraty plonów.

Ostrożność jest szczególnie zalecana podczas jesiennego stosowania po bardzo płytkim przechowywaniu, w miejscach piaszczystych, w warunkach podmokłych i przy silnych opadach deszczu. Nie zaleca się wykonywania zabiegów jesiennych w bardzo późnych terminach (listopad), ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że okres wzrostu nie będzie trwał co najmniej dwa tygodnie.

Czynniki zapobiegające uszkodzeniom spowodowanym herbicydami:

  • Głębokość wysiewu (2–3 cm)
  • Należy zwrócić uwagę na pogodę podczas stosowania
    (Należy unikać stosowania przed ogłoszonymi opadami deszczu)
  • jak najwcześniej ustalić termin siewu w przypadku wczesnego stosowania herbicydów
  • Dobór herbicydów

2. Stosowanie środków grzybobójczych w uprawie żyta

Żyto jest mniej podatne na choroby liści w porównaniu do innych zbóż. Najważniejsza choroba w uprawie żyta to Rdza brunatna. Mączniak mączniak i Rhynchosporium zwykle pojawiają się wcześniej, ale zakażenie rzadko rozprzestrzenia się na górne poziomy liści. Konieczne są jednak ukierunkowane środki ochrony roślin, aby zapewnić wysokie plony ziarna.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej i spodziewanego plonu następujące strategie stosowania środków grzybobójczych w uprawie żyta okazały się skuteczne w praktyce:

Stosowanie podwójnych zabiegów jest opłacalne w miejscach o wysokich oczekiwaniach dotyczących plonów lub o wysokiej presji chorobowej. W przypadku zagrożenia złamaniem słomy i wczesnym mączniakiem, Rhynchosporium i/lub atakiem rdzy brunatnej należy zaplanować działanie w fazie puszczania pędów (BBCH 31 - 32). Drugi zabieg (BBCH 47 - 61) jest zwykle ukierunkowany przeciwko późnej rdzy brunatnej i ma duży wpływ na plony.

W lokalizacjach o lekkich glebach, w których nie ma wystarczającego dopływu wody i oczekiwane są niskie plony, zaleca się zwykle pojedynczy zabieg po osiągnięciu kontrolnej wartości docelowej (patrz tabela). Należy to zrobić bezpośrednio przed pojawieniem się pierwszych kropek rdzy brunatnej (BBCH 39 - 61). Ponadto, skuteczniejszy zabieg często wystarcza przy wyborze nowoczesnych odmian o wysokiej odporności na rdzę brunatną.

Zabieg w okresie kwitnienia nie jest zalecany w przypadku żyta zapylanego krzyżowo. Zwiększa to ryzyko zakażenia sporyszem.

Wytyczna dotycząca uprawy żyta mieszańcowego
znajdź doradcę KWS