• mann_steht_im_feld.jpg
    Regulatory wzrostu

Zastosowanie regulatora wzrostu w zbożach

Regulatory wzrostu są ważnym elementem zarządzania wzrostem roślin, aby osiągnąć maksymalny plon w uprawie zbóż i zapewnić możliwość żniw.

Aby opracować właściwą strategię, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, wraz z ich efektami przedstawionymi w poniższej tabeli:

  • Lokalizacja
  • Zaopatrzenie gleby w wodę
  • Warunki pogodowe
  • Zagęszczenie roślin
  • Etap rozwoju
  • Odmiana

W uprawie zbóż stabilizacja dolnej części źdźbła poprzez zastosowanie regulatora wzrostu na etapie BBCH 31/32 jest zazwyczaj podstawą stabilizacji źdźbła.

Dlatego należy monitorować rozwój uprawy. Jeśli rośliny są przerośnięte, stosowane są podatne odmiany i/lub jeśli wcześniej było uprawiane zboże, należy zminimalizować ryzyko łamliwości źdźbła poprzez połączenie regulatora wzrostu ze skutecznym środkiem grzybobójczym.

znajdź doradcę KWS