• traktor_feld_pflanzenschutz.jpeg
    Skale do indentyfikacji rozwoju roślin

Fazy rozwojowe roślin według skali BBCH

Aby osiągnąć pożądany efekt wynikajacy z nawożenia i ochrony roślin oraz nie naruszać wytycznych UE w zakresie stosowania środków do produkcji rolnej, przydatna jest umiejętność określenia właściwego stadium rozwoju rośliny uprawnej. Na kolejnych stronach znajdują się poglądowe tablice ze szkicami, które na pewno pomogą w oznaczeniu aktualnego stadium rozwoju roślin w oparciu o skalę BBCH.

znajdź doradcę KWS