• fuss_auf_ruebe.tif
  Zwalczanie nicieni

Narzędzia do zwalczania Mątwika burakowego (nicieni)

1. Uprawa międzyplonu odpornego na nicienie

Dzięki uprawie międzyplonu odpornego na nicienie można zapobiec rozwojowi znacznej populacji nicieni w ścisłym płodozmianie buraka cukrowego. Dzięki międzyplonom można nawet zmniejszyć istniejące zagęszczenie populacji. Odpowiednie rośliny dostępne w tym celu obejmują odmianę odpornej gorczycy żółtej i rzodkiewki pastewnej.

Skutki:
Zmniejszenie populacji nicieni dzięki przesunięciu stosunku płci w kierunku populacji męskiej. Samice potrzebują około 40 razy więcej pokarmu podczas rozwoju niż samce, aby dokończyć swój rozwój.

 • W przypadku podatnych roślin żywicielskich stosunek liczby samców do liczby samic wynosi prawie 1:1;
 • w przypadku roślin odpornych jest to 100:1

Aby skutecznie zwalczyć nicienie, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • tylko odporne odmiany rzodkiewki oleistej i gorczycy zmniejszą zagęszczenie populacji;
 • wszystkie inne odmiany tych gatunków przyczynią się do zwiększenia populacji
 • zwracaj uwagę na staranną agrotechnikę!
 • impuls do wylęgania może nastąpić tylko wtedy, gdy nicienie mają bliski kontakt z korzeniami
 • bardzo sucha lub bardzo chłodna jesień ogranicza populację nicieni

2. Uprawa rzepaku i buraków cukrowych w płodozmianie

Jeśli chcesz uprawiać rzepak w płodozmianie, należy liczyć się z tym, że zarówno rzepak jak i buraki mogą zwiększyć populację nicieni.

Uprawa rzepaku ozimego zwykle jednak bardziej ogranicza namnażanie nicieni (Heterodera schachtii), ponieważ:

 • rzepak ozimy jest wysiewany jesienią przy obniżonych temperaturach gleby.
 • cykl rozwojowy mątwika burakowego nie może być zakończony przed zimą
 • nicienie mają również niskie tempo rozwoju wiosną ze względu na niskie temperatury gleby
 • larwy podczas infekcji są zdane na dostęp do drobnych korzeni
 • wraz z początkiem kwitnienia wzrost korzeni rzepaku jest znacznie osłabiony, a co za tym idzie, zmniejsza się impuls wylęgania nicieni

Większe wyzwania agrotechniczne stanowi uprawa rzepaku jarego jak również radzenie sobie z samosiewami rzepaku.

Rzepak, który kiełkuje wiosną lub latem, rozwija głównie korzeń przy rosnących lub już wysokich temperaturach gleby i jednocześnie napotyka na wysoką aktywność nicieni.

Samosiewy rzepaku ozimego prowadzą do bardzo intensywnego namnażania się nicieni!

Zapobieganie namnażaniu się nicieni dzięki:

 • precyzyjnemu i terminowemu zwalczaniu samosiewów rzepaku
 • uprawie pożniwnej lub stosowaniu herbicydów po osiągnięciu sumy temperatur 250°C
 • zniszczeniu roślin rzepaku cykl rozwojowy zostaje przerwany i można doprowadzić do redukcji populacji nicieni

W płodozmianie rzepakowo-burakowym nie należy uprawiać ani rzodkwi oleistej odpornej na nicienie, ani gorczycy, ponieważ oba międzyplony należą do roślin z rodziny krzyżowych sprzyjające rozwojowi kiły kapustnej.

3. Wybór odmiany

Wpływ wyboru odmiany na zwalczanie nicieni kilka lat wcześniej

Próg szkodliwości dla odmian buraka cukrowego odpornych na nicienie:

 • ok. 1 200 jaj + larw/100 g gleby
Próg szkodliwości dla odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na nicienie:
 • ok. 500 jaj + larw/100 g gleby

Progi te są niższe w glebach lekkich, nienawadnianych i nieco wyższe w glebach bardzo dobrych z odpowiednim dodatkowym zaopatrzeniem w wodę.

Wpływ wyboru odmiany na Mątwika burakowego

Im mniejsza jest różnica w wydajności między odmianami standardowymi i tolerancyjnymi w przypadku braku porażenia, tym niższe powinny być progi szkodliwości.

Jeśli buraki cukrowe uprawiane są na polach od dziesięcioleci i jeśli okresy płodozmianu wykazują tendencję do skracania, istnieje uzasadnione ryzyko spadku plonów w związku z obecnością cyst Mątwika burakowego. Można to zminimalizować dzięki uprawie odmian tolerancyjnych na Mątwika burakowego .

Wraz z dostępnością odmian z tolerancją na Mątwika burakowego, które wykazują porównywalną wydajność jak odmiany bez tolerancji, dotychczasowe progi szkodliwości straciły na znaczeniu.

znajdź doradcę KWS