• Walking farmer on sugar beet field
    Kampania niezależności
  • Morning light on agricultural farm
    Kampania niezależności
  • Farm panorama
    Kampania niezależności

KWS. Niezależna jak Ty.

Nasz sukces zawdzięczamy niezależności, wartości, jaką dzielimy z naszymi klientami, z rolnikami, którzy są często jednocześnie przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na własny rachunek. Nasi rodzinni akcjonariusze posiadają większość udziałów w KWS i to oni kształtują naszą spółkę. Ta niezależność daje nam swobodę w prowadzeniu intensywnych badań i opracowywaniu nowych odmian w celu dostosowania naszej gamy produktów do potrzeb klientów.

Najważniejsze motywy graficzne obrazujące niezależność

Twoja osoba do kontaktów

Thilo Resenhoeft
Thilo Resenhoeft
Wyślij e-mail
KONTAKT