• squatting farmer on corn field
    Wartości

Różnica, jaką stanowi niezależność.

Postrzegamy zaufanie, szacunek i niezawodność jako kluczowe cechy w relacji między niezależnymi partnerami – szczególnie w obliczu postępującej globalizacji branży rolnej.

Traktujemy naszych klientów jak partnerów, postrzegamy ich jako naszych kolegów i wysoko cenimy ich doświadczenie. Naszym celem jest oferowanie optymalnego wsparcia dzięki własnej wiedzy oraz zajmowanie się ich życzeniami i potrzebami w profesjonalny sposób.

  • Jesteśmy blisko rolników i dlatego rozumiemy wyzwania, jakim muszą stawiać czoła.

    Dr Peter Hofmann, Członek rady KWS SAAT SE & Co. KGaA
    KWS_dr_peter_hofmann_vorstand.jpg

Kto jest właścicielem KWS.

Najcenniejszy aktyw KWS: nasza wolność przedsiębiorczości, która przetrwała przez sześć pokoleń i jest wciąż aktualna. Nasi rodzinni akcjonariusze posiadają większość udziałów w KWS i aktywnie kształtują spółkę. Chcemy, żeby się to nie zmieniło. Ponieważ tylko w ten sposób możemy żyć w zgodzie z wartościami, jakie wnieśli do biznesu nasi przodkowie, którzy założyli firmę, i zachować ciągłość.

Dlaczego jest to dobre dla Ciebie.

Uważamy, że niezależność jest kluczem do wszystkiego. Zapewnia nam ona wolność, której potrzebujemy do działania. Nie tylko to – opieramy na niej także zasady rządzące naszymi interakcjami z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami. Wartości, które wnosimy do naszej codziennej pracy, są zakorzenione w niezależności.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT