• kws_schaufenster_versammlung.jpg
    Dialog

Dialog

W KWS wewnętrzny i zewnętrzny dialog odgrywają istotną rolę w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju. Informujemy o tym, co robimy. W ten sposób nasze działania przedsiębiorcze są zrozumiałe na wszystkich poziomach i w każdym obszarze. Dialog KWS odznacza się możliwie największą otwartością i zaufaniem do swoich partnerów dialogu.

Interesariusze KWS to nie tylko klienci, akcjonariusze i pracownicy. Wszystkie pozostałe podmioty w całym łańcuchu wartości w branży spożywczej (przetwórcy żywności i sprzedawcy detaliczni, konsumenci końcowi), a także politycy, władze, organizacje pozarządowe oraz świat naukowy i media, mają względem nas żądania lub interesy odnośnie rozwoju KWS czy też branży.

Dlatego też ważne jest, aby wziąć pod uwagę wymagania całego kręgu interesariuszy w ramach rozwoju spółki. Z tego powodu zachęcamy szerokie grono interesariuszy do organizowanych rozmów w celu przeprowadzenia dyskusji z różnych perspektyw.

  • Ludzie w KWS

    W ramach międzynarodowego dialogu z interesariuszami uwzględniamy kwestie i wymagania zglobalizowanego rolnictwa

    Henning von der Ohe, Kierownik Działu rozwoju korporacyjnego
    henning_von_der_ohe.jpg

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT